Realistische training maakt het verschil

De eerste 10 minuten zijn van cruciaal belang voor een te vroeg geboren baby. Als er complicaties optreden, moeten zorgverleners voorbereid zijn op het leveren van kwaliteitszorg. De Premature Anne is ontworpen om zorgverleners door middel van realistische ervaringen voor te bereiden om deze kleinste baby's te redden.

    

  Realistisch gevormde te vroeg geboren baby
  Anatomisch correcte luchtwegen voor het trainen van luchtweg management waaronder het plaatsen van een ET-tube
  Realistische trainingservaring voor het naleven van het American Academy of Pediatrics Neonatal Resuscitation Program™ (NRP).
  De kenmerken van Premature Anne zijn afgestemd op de doelstellingen van het NRP-cursusaanbod
  De Premature Anne is volledig mobiel voor gebruik in verschillende klinische omgevingen en voor transport

      

      

Selecteer een configuratie die aan uw leerdoelstellingen voldoet

Premature Anne Task Trainer

Bij gebruik als Task Trainer is de Premature Anne ontworpen om een cursist zich te helpen ontwikkelen en om vaardigheden op te doen door hands-on training.

De Premature Anne Task Trainer is bedoeld voor het verder ontwikkelen van de volgende vaardigheden: 

  • Airway Management
  • Compressies
  • Vasculaire toegang (navelstreng)
  • Plaatsing van IV in droge reeds aanwezige infuuslocaties

De Premature Anne Task Trainer is beschikbaar als:

De Premature Anne met SimPad PLUS

De Premature Anne, indien gekoppeld aan SimPad PLUS, helpt cursisten in scenario's plaatsen die levensechte ervaringen nabootsen.

Trainingsscenario's kunnen ter plaatse worden uitgevoerd om de communicatie tussen teams binnen de setting, waarin er gepresteerd moet worden, te vergroten en te verbeteren. Deze realistische situaties helpen de cursist, als deel van een team, te vroeg geboren baby's te beoordelen, te diagnosticeren en te behandelen.

Er zijn twee configuraties beschikbaar om de Premature Anne met SimPad PLUS te gebruiken:

Het AAP Premature Anne-pakket bestaat uit de Premature Anne-simulator en een SimPad PLUS met 8 voorgeprogrammeerde scenario's die zijn opgesteld door de American Academy of Pediatrics en die het Neonatal Resuscitation Program™ ondersteunen.

De scenario's van het Neonatal Resuscitation Program™ zijn ontworpen voor de reanimatie van een 25 weken-prematuur met:

  • Beademing met positieve druk en continue positieve luchtwegdruk (CPAP)
  • Beademing met positieve druk en endotracheale intubatie
  • Beademing met positieve druk, endotracheale intubatie en borstcompressies
  • Beademing met positieve druk, endotracheale intubatie, borstcompressies en medicatie
  • CPAP, zuurstofbeheer en orogastrische sonde
  • Beademing met positieve druk, CPAP, intubatie en toedienen van surfactanten
  • Intubatie, borstcompressies en plaatsen van een navelstrengkatheter: ethiek en verzorging aan het einde van het leven
  • Reanimatie van pasgeboren tweelingen van 25 weken

    

    

Samenwerken om de resultaten voor te vroeg geboren baby's te verbeteren

De Premature Anne Task Trainer is ontwikkeld in samenwerking met de American Academy of Pediatrics en biedt nieuwe mogelijkheden om de nieuwste technologieën te integreren in trainingsprogramma's voor te vroeg geboren baby's.

Door de Premature Anne Task Trainer te koppelen aan lesmateriaal dat is ontwikkeld en goedgekeurd door de American Academy of Pediatrics kunnen cursisten de vaardigheden opdoen die nodig zijn om voor te vroeg geboren baby's te zorgen en uiteindelijk de patiëntresultaten te verbeteren.

     

   

Trainingsvideo voor Premature Anne Task Trainer

Premature Anne Task Trainer: een introductie

Deze video geeft een overzicht van de Premature Anne Task Trainer en de bijbehorende functies.

De Premature Anne Task Trainer uitpakken

Deze video geeft een overzicht van de benodigdheden die geleverd worden met de Premature Anne Task Trainer en hoe de oefenpop bewaard moet worden.

De Premature Anne Task Trainer voorbereiden voor gebruik

De Premature Anne Task Trainer kan voorbereid worden voor gebruik door de eenvoudige stappen in deze video te volgen.

Uw vaardigheden met de Premature Anne Task Trainer oefenen

Realistische training maakt het verschil. In deze video worden de verschillende vaardigheden beschreven die op de Premature Anne Task Trainer geoefend kunnen worden, zoals beademing, intubatie, katheterisatie, aanleggen van een infuus, borstcompressie en meer...

De Premature Anne Task Trainer reinigen

De Premature Anne Task Trainer kan eenvoudig gereinigd worden door de instructies in de video te volgen. De reiniging moet plaatsvinden nadat de training is voltooid, zodat de oefenpop correct opgeborgen kan worden.