En træningsanordning, som ligner og opfører sig som den rigtige FRx-defibrillator, men som ikke afgiver elektriske stød. Bruges til at træne brugere i anvendelse af FRx-defibrillatoren for at respondere på et pludseligt hjertestop.