Til træning i proceduren med ikke-invasiv blodtryksmåling

Simulation af blodtryksmåling med stetoskop og palperet blodtryksmåling

  • Korotkoff-lyde er synkroniseret med pulsslag
  • Systolisk og diastolisk tryk kan indstilles individuelt
  • Systolisk 0-300 mmHG, diastolisk 0-300 mmHG
  • Auskultativt gap til/fra
  • Volumenkontrol af Korotkoff-lyde
  • Kalibreringsfunktion til at justere tryksensor og manchetmåler
  • Pulserer kun ved palpation
  • Pulsstyrke afhænger af blodtryk

Blodtrykstræner omfatter: Dame blodtryksarm med forbindelsesledning, blodtryksmanchet og blød bæretaske.

SimPad™ System er nødvendigt, for at arbejde med Blood Pressure Trainer SimPad konvertibel Simulator

(Købes separat). [Lær mere]