Fokus på kvaliteten af din træning/undervisning i avanceret genoplivning!

Hvordan kan man forberede sig til virkelige akutsituationer? Når sådanne begivenheder er sjældne og uforudsigelige, hvordan kan indsatspersonalet da sikre, at deres kliniske beslutninger, færdigheder og reaktioner har den konstant høje standard, der forventes af dem?

Resusci Anne simulator er designet til de unikke træningsbehov, som indsatspersonalet har både præhospital og på hospitalet. Den har en realistisk anatomi med et væld af funktioner til rådighed for flere læringsmål, herunder:

  • Højkvalitativ luftvejshåndtering med endotracheale slanger og supraglottiske luftvejsenheder
  • Spontan vejrtrækning
  • Live defibrillering og synkroniseret EKG
  • IV-indsættelse
  • Blodtryksauskultation
  • Pulsmåling
  • Stemme-, lunge- og hjertelyde til grundlæggende simulationstræning
  • Høj kvalitet af feedback på hjerte-lungeredningen (QCPR) på SimPad PLUS, så kvaliteten af hjerte-lungeredningen kan forbedres.

En mobil og dynamisk undervisning

Undervisning ved hjælp af SimPad PLUS

SimPad PLUS giver instruktører et intuitivt interface, som gøre det nemt at kontrollere og levere en effektiv simulationsbaseret træning.

SimPad PLUS fungerer trådløst og tilfører fleksibilitet i kontrollen af simulatorens fysiologiske reaktioner. Et enkelt tryk på skærmen vil hjælpe med at udnytte læringshændelser, som de opstår. Færdigheder i genoplivning indlæres og udøves på de højeste kompetenceniveauer.

Få mere at vide om SimPad PLUS >

    

Få et mere realistisk scenarie ved hjælp af en patientmonitor

Ved tilvalg af en patientmonitor hæves realitetsniveauet og gør det muligt at køre scenariet i realistiske arbejdsmiljøer. De studerende kan overvåge, fortolke og behandle patienten i virkelighedstro omgivelser.

Få mere at vide om mulighederne med en patientmonitor>

    

    

QCPR-feedback på SimPad PLUS - intuitivt, hurtigt og nemt!

Øg kvaliteten af hjerte-lungeredningen og øg de afgørende nødvendige færdigheder hos den individuelle person- eller hos et team, ved at anvende feedback i høj kvalitet. SimPad PLUS giver instruktører præstationsindikatorer for kompression, ventilation og hands-off-tid.

SimPad PLUS Log Viewer vil indsamle data af de studerendes resultater med henblik på en kvalitets-debriefing, der vil optimere læringsoplevelsen.

    

    

At skabe et miljø for succes

Brug SimStore til at udvide træningsprogrammet yderligere. SimStore indeholder forprogrammerede scenarier, der er knyttet til kliniske retningslinjer og er udviklet af branchens førende eksperter.

Spar tid og få valideret scenarieindhold på www.mysimcenter.com