QCPR: Kvalitets HLR redder liv

De seks skridt til Kvalitets Hjerte-lunge Redning (QCPR)

Når det handler om HLR, er det kvaliteten, der tæller

Ved at bruge vores QCPR dukker med en feedback enhed kan du være sikker på, at du giver korrekt træning.

Følger

Måler

Forbedrer

Laerdal’s manikins med QCPR er designede til at måle kvaliteten af den udførte HLR, intuitiv.

Du får let et overblik over:

  • Kompressionsdybde og hastighed
  • Dekompression
  • Begrænsede afbrydelser
  • Korrekt ventilationsvolumen

Med Laerdal HLR feedback, går du fra at gætte til at vide med sikkerhed at den udførte HLR er korrekt. Resultatet gemmes og lageres til sammenligning, for at følge udviklingen hos den enkelte kursist. Vores multi-manikin funktion giver mulighed for at måle præstationen på hver enkel kursist, selv om det er en hel klasse, der undervises.

Studier viser at brugen af feedback ved HLR træning, forbedrer både udviklingen og fastholdelse af kompetencer.

Real-time feedback forbedrer præstationen ved træning og er efterfølgende et uundværeligt værktøj til debriefingen.  

    

      

QCPR forskning og bedømmelse

Der er mange faktorer, der spiller ind i forhold til at øge overlevelse, det vigtigste er kvalitets HLR. Det understreger den forskning, der er lavet i løbet af de sidste år.

I en nylig gennemgang, samt meta-analyse af forskningslitteraturen ift. genoplivning, viste Wallace et al. (2013) en stærk sammenhæng mellem øget overlevelse og kompressionsdybden, samt hastigheden. Forskningen viser at korrekt dybde af kompressioner og minimal præ-chok pauser, hænger sammen med vellykket defibrillering (Edelson et al., 2006).

At udfører kvalitets HLR er dog ikke let. Selv det mest erfarende sundhedspersonale, har desværre vist sig at underpræstere det meste af tiden...... men der er håb!

Ved en gennemgang af forskningen om brugen af ​​HLR feedback-enheder, opdagede Yeung et al. (2009) at træning med real-time feedback, øgede indlæringen, samt fastholdelse af HLR kompetencer. Vigtigst af alt, så man en forbedret ydeevne under klinisk genoplivning. Studierne tyder altså på at kvaliteten af HLR, både in-hospitalt og præ-hospitalt, forbedres ved hjælp af real-time feedback (Abella et al., 2007, Kramer-Johansen, 2006).

Bobrow et al. (2013) viste, at scenarie-baseret træning med real-time feedback og brug af real-time feedback under klinisk genoplivning, hænger sammen med kvaliteten af HLR og derved øgede overlevelse.

Studierne taler for sig selv. Real-time feedback til træning og klinisk brug, forbedrer HLR præstationen til kvalitets HLR og derved redder flere liv. Kvalitet betyder alt og real-time feedback kan give os det!

Se mere her >