Gå til indhold

vSim® for Nursing

Virtual Simulation

Develop clinical reasoning skills, competence, and confidence in nursing students with vSim for Nursing. Help ensure your students build confidence and preparedness for practice.

The new face of clinical preparedness

Designed to simulate real nursing scenarios, vSim® for Nursing, co-developed by Laerdal Medical and Wolters Kluwer, allows students to interact with patients in a safe, realistic online environment.

Adaptive, interactive virtual simulations with integrated curriculum resources and personalized feedback provide a full simulation learning experience for every student to promote confidence and competence in patient-centered care.

Laerdal's self-directed learning programs are designed to provide the highest level of educational quality, clinical accuracy, and cost-effective delivery methods necessary to meet the educational goals of healthcare providers around the world.

Request More Information

Fremtidens undervisning

Selvstyrende læringsprogrammer virker lovende som fremtidens måde at uddanne på. Fleksible og skalerbare læringsprogrammer fører eleverne gennem hele kurset ved at gøre det nemmere at opbygge viden og kompetence gradvis på en måde, som styrker kompetencer og selvtillid.

Når eleverne kan lære i deres eget tempo samt når det passer dem bedst, så kan de nå deres uddannelsesmål på den mest optimale måde. Case-scenarier, simulationer, automatiseret debriefing, afhjælpning og rigeligt af uddannelsesmæssigt indhold gør eleverne i stand til at mestre alle aspekter af selvstyret læring med simulation.

Fordelene ved selvstyret læring

Forbedrer træningseffektiviteten

  • Standardiserer undervisningsmaterialet
  • Standardiserer metodelære ved træningen
  • Standardiserer måling af præstationen

Forbedrer træningens nyttevirkning

•    Forbedrer rådigheden og kvalitetet af klasseundervisningen ved at lade underviseren fokusere på de vigtigste læringsmål.
•    Hjælper underviserne med at identificere de studerendes behov og at optimere deres undervisningsprogram
•    De studerende lærer med mindre undervisningstid
•    Realistisk simulationstræning udvikler de studerendes psykomotoriske and kognitive færdigheder

Forbedrer elevens læringsoplevelse og motivation

  •  Rigeligt indhold, fordybende simulationer og konkurrencelignende udfordringer engagerer nutidens studerende.
  •  De studerende lærer i deres eget tempo og i et non-intimiderende miljø.
  •  Tillader de studerende at opleve unormale og svære sammentræf.

Mange anvendelsesmuligheder

•    Professionel undervisning af de studerende
•    Indledende undervisning
•    Løbende undervisning
•    Undervisning til forbedring af færdigheder samt re-certificering

Free vSim for Nursing Resources

Curriculum Integration Guides

Are you considering implementing vSim for Nursing into your existing curricula? Download these free nursing education guides for best practices on integrating virtual simulations into your nursing program.

Download for Free