• Manuaalisesti käsin täytettävä kieli simuloi tukkeutunutta hengitystietä tai kielen turpomista
  • Oikeanmukainen sisäinen anatomia mahdollistaa hengitystien hallinnan harjoittamista manuaalisilla harjoituksilla ja mekaanisilla laitteilla
  • Suunielun ja nenänielun hengitysputkien asennus ja imu
  • Endotrakeaalinen- ja oikean kehkoputken intubaatio 
  • Krykotyreotomia neulalla
  • Kirurginen krykotyreotomia 
  • Retrogradinen intubaatio
  • Transtrakeaalinen jet-ventilaatio
  • Ventilaatio tekohengityspalkeella
  • Trakeaalinen imu