Antomisesti todenmukainen lapsitorso, joka on suunniteltu lapsi- ja aikuispotilaan anatomian eroavaisuuksien opettamiseen, jotka vaikuttavat hengitysteihin liittyviin havaitsemis- ja hoitotoimenpiteisiin.

- Anatomisesti todenmukainen hengitystie mahdollistaa erilaisten hengitystien turvaamiseen käytettävien hoitovälineiden vertailun ja paikoilleen asettamisen:
  -Oro- ja nasofaryngeaalinen hengitystieinsertio
  -Endotrakeaalisen putken sisään vieminen ja kiinnittäminen

- Ventilaatio tekohengityspalkeella
- Trakean imu
- Manuaalisesti tuotettava kaulavaltimon syke
- Rintakehän painelu