PPE Resusci Anne – nukke on suunniteltu toimimaan Laerdal AED Trainer 2:n yhteydessä, yhdessä Laerdal Link Technologyn kanssa. Toimijat hyötyvät lisääntyneestä todenmukaisuudesta ja hiotuimmista taidoista, joita tämä uudenlainen ja innovatiivinen näkökulma oppimiseen tarjoaa.  

 

  • Antaa joustavasti palautetta ja dokumentoi yhdessä SkillGuide tai SkillReporter - palauterasian kanssa.
  • AED Trainer, AED Resusci Anne ja erityiset harjoitteluun tarkoitetut liimaelektrodit tekevät yhteistyötä tuottaen harjoittelijalle palautetta liimaelektrodien sijoittelun laadusta.
  • Palaute annetaan todenmukaisilla äänikehotteilla AED Trainer 2:sta ja nuken rinnalla olevilla valodiodeilla. Skenaario ei etene ennen kuin liimaelektrodit on aseteltu oikein.
  • Antaa kouluttajalle lisää joustavuutta ja kontrollia, lisävarusteena saatava AED Trainer 2 - kaukosäädin mahdollistaa skenaarion valinnan, käynnissä olevan skenaarion tauotuksen, jatkamisen ja lopettamisen.


Laerdal Link Technology


Ainutlaatuinen Laerdal – teknologia mahdollistaa harjoittelun ilman näkyviä johtoja nuken rintakehällä. Nukke kuitenkin kommunikoi täysin AED Trainer 2:n kanssa.

Mahdollistaa:

  • Enemmän todenmukaisuutta, koska skenaariot eivät etene ennen kuin liimaelektrodit on aseteltu oikein.
  • Optimaalisen joustavuuden harjoittelussa
  • Parantaa suorituksia tositilanteissa