Tehokasta ja edullista defibrillointikoulutusta

ShockLink-kaapelin avulla voit yhdistää useimmat yleisesti käytetyt defibrillaattorit ja valtaosaan nykyisistä elvytysnukeista tai simulaattoreista, mikä tarjoaa kokonaisvaltaisen ratkaisun todenmukaiselle ja standardoidulle koulutukselle.

Eri tiimit voivat harjoitella yhdessä suorittamalla samaa skenaariota, sillä tiimit voivat tehokkaasti vaihtaa keskenään defibrillaattoreita.

ShockLink-kaapelia käyttäessäsi sinulla ei ole enää tarvetta ostaa harjoitusnukkea, joka on erikseen suunniteltu oikealla defibrillaattorilla defibrilloitavaksi, sillä ShockLink -kaapelin avulla on mahdollista defibrilloida suurinta osaa elvytysnukeista. Tämä alentaa oikealla defibrillaattorilla defibrilloinnin harjoituskustannuksia.

    

ShockLinkin voi tällä hetkellä yhdistää seuraaviin defibrillaattoreihin:

Defibrillaattorin merkki ja malli

Liitäntäohjeet

MRx
FR3
FR2
FRx

Sovitinta ei tarvita ShockLinkin yhdistämiseen lueteltuihin ja yhteensopiviin defibrillaattoreihin.

AED Plus®
AED Pro®
R series®
X series®
Zoll Propaq® Series
Zoll Propaq® MD Series

Jotkin ZOLL-defibrillaattorit vaativat yksilöllisen asennuksen; kaikki liitäntäohjeet ovat saatavilla tästä linkistä.

LIFEPAK® 12
LIFEPAK® 15
LIFEPAK® 20
LIFEPAK® 1000

Tämä sovitin vaaditaan lueteltuihin ja yhteensopiviin defibrillaattoreihin yhdistämistä varten.

corpuls3
corpuls1

Tämä sovitin vaaditaan lueteltuihin ja yhteensopiviin defibrillaattoreihin yhdistämistä varten

Minkään tietyn tuotteen kannatuksesta ei pidä tehdä johtopäätöksiä.

    

Harjoittele samalla tavalla kuin kliiniset toimenpiteet suoritetaan

Harjoittele todenmukaisilla defibrillointielektrodeilla ja omaksu kaikki PPE-D -koulutuksen keskeiset oppimistavoitteet. Voit käyttää ShockLink-kaapelin kaukosäädintä tai SimPad SkillReporteria muokataksesi skenaarioita, joissa simuloidaan erilaisia sydämen rytmejä.

Harjoittele ja tarkkaile sydämen rytmiä seuraavin tavoin:

SimPad SkillReporter

ShockLink kaukosäädin

ShockLink-sovellus älypuhelimelle

        

Integroituja ratkaisuja tehokkaaseen koulutukseen

Kun ShockLink-kaapelia käytetään Laerdal LINK -teknologiaa hyödyntävän nuken kanssa, havaitsee nukke elektrodien oikean sijoittamisen. Harjoittelua voidaan jatkaa vasta sitten, kun elektrodit on asetettu oikeille paikoilleen.

Kun SimPad SkillReporter -ohjelmaa käytetään harjoittelun suorittamiseen ja hallintaan, ShockLink-kaapeli lähettää tapahtumat automaattisesti harjoittelulokiin myöhempää tarkastelua varten. Näin saadaan tallennettua tieto kaikista laadukkaan peruselvytyksen tekijöistä debriefingiä varten.

     

ShockLink-kaapeli tarjoaa täydellisen ratkaisun sydänpysähdyspotilaan selviytymiseen tähtäävään hoitoketjuun

Ensimmäisten viiden minuutin aikana suoritettu varhainen defibrillointi on hoitoketjun keskeinen tekijä. Helpompien ja tehokkaampien koulutusratkaisujen avulla entistä useammat maallikot voitaisiin varustaa toimimaan ensiavun antajina.

Ruotsalainen tutkimus on osoittanut, että sairaalan ulkopuolisten sydänpysähdysten eloonjäämisasteiden parantuneet tulokset aiheutuivat koulutuksen kehittymisestä kaikilla hoitoketjun askelilla (European Heart Journal -lehti, syyskuu 2014). ShockLink-kaapelin avulla harjoittelua voidaan helpottaa.