Erinomainen koulutus ratkaisee

Ensimmäiset 10 minuuttia ovat kriittiset vastasyntyneen keskosen kannalta. Jos komplikaatioita ilmenee, terveydenhuollon ammattilaisten on oltava valmiina antamaan laadukasta hoitoa. Premature Anne on suunniteltu tarjoamaan terveydenhuollon ammattilaisille realistista kokemusta, jotta he voivat pelastaa nämä pikkuruiset potilaat.

    

  Realistisesti mitoitettu keskonen.
  Anatomisesti tarkka hengitystie on suunniteltu hengitysteiden hallinnan harjoitteluun, mukaan lukien intubaatioputken asettaminen.
  Realistinen harjoitteluympäristö tukee Amerikan lastenlääkärien akatemian Neonatal Resuscitation Program™ (NRP) -ohjelman mukaisen keskoselvytyksen antamista.
  Premature Annen ominaisuudet vastaavat NRP-opetussuunnitelman tavoitteita.
  Premature Annea on helppo siirtää ja käyttää erilaisissa kliinisissä ympäristöissä sekä kuljetustilanteissa.

      

      

Valitse oppimistavoitteitasi tukeva kokoonpano

Premature Anne Task Trainer

Harjoittelunukkena käytettynä Premature Anne auttaa oppijaa kehittämään ja saamaan osaamista käytännön harjoittelun myötä.

Premature Anne Task Trainer on suunniteltu vahvistamaan seuraavia taitoja:

 • hengitysteiden hallintatekniikat
 • paineluelvytyksen antaminen
 • verisuoniyhteys (napanuora)
 • asettelun harjoittelu kuiviin laskimoyhteysteihin.

Premature Anne Task Trainer on saatavilla seuraavissa kokoonpanoissa:

Premature Anne ja SimPad PLUS

Premature Annen käyttö yhdessä SimPad PLUS:n kanssa mahdollistaa todellista elämää simuloivien skenaarioiden harjoittelemisen.

Harjoitteluskenaariot voidaan suorittaa paikan päällä tarkoituksena parantaa monialaisen tiimin viestintää todellisuutta vastaavassa tilanteessa. Realistiset simulaatiot vahvistavat kykyä arvioida, diagnosoida ja hoitaa keskosvauvoja osana tiimiä.

Premature Annea voi käyttää SimPad PLUS:n kanssa kahdessa eri kokoonpanossa:

Premature Anne -simulaattori ja käsikäyttöinen SimPad PLUS -ohjain Premature Anne -ohjelmistolisenssillä sisältää kahdeksan Amerikan lastenlääkärien akatemian laatimaa valmiiksi ohjelmoitua skenaariota ja se tukee Neonatal Resuscitation Program™ -ohjelmaa.

Neonatal Resuscitation Program™ -skenaariot on suunniteltu 25-viikkoisen vastasyntyneen elvytykseen seuraavilla menetelmillä:

  • positiivinen painehengitys (PPV) ja jatkuva positiivinen hengitystiepaine (CPAP)
  • positiivinen painehengitys (PPV) ja trakeaali-intubaatio
  • positiivinen painehengitys (PPV), trakeaali-intubaatio ja rintakehän painelu
  • positiivinen painehengitys (PPV), trakeaali-intubaatio, rintakehän painelu ja lääkitys
  • jatkuva positiivinen hengitystiepaine (CPAP), hapensaannin turvaaminen ja syöttöletku
  • positiivinen painehengitys (PPV), jatkuva positiivinen hengitystiepaine (CPAP), intubaatio ja surfaktantin antaminen
  • intubaatio, rintakehän painelu ja napakatetrin asettaminen: eettiset näkökohdat ja hoito elämän lopussa
  • 25-viikkoisten vastasyntyneiden kaksosten elvytys

    

    

Yhteistyötoimintamme parantaa keskosvauvojen selviytymismahdollisuuksia

Amerikan lastenlääkärien akatemian kanssa yhteistyössä kehitetty Premature Anne Task Trainer mahdollistaa viimeisimmän teknologian yhdistämisen keskosvauvojen hoidon koulutusohjelmiin uusilla tavoilla.

Premature Annen yhdistäminen Amerikan lastenlääkärien akatemian kehittämään ja vahvistamaan koulutussisältöön tarjoaa mahdollisuuden harjaannuttaa keskosvauvojen hoidossa vaadittuja taitoja. Viime kädessä tämä parantaa potilaiden selviytymismahdollisuuksia.

     

   

Premature Anne Task Trainer -opetusvideot

Premature Anne Task Trainerin esittely

Tällä videolla luodaan yleiskatsaus Premature Anne Task Traineriin ja sen ominaisuuksiin.

Premature Anne Task Trainer -pakkauksen avaaminen

Tällä videolla luodaan yleiskatsaus Premature Anne Task Trainerin mukana toimitettuun sisältöön ja nuken säilyttämiseen.

Premature Anne Task Trainerin valmistelu käyttöä varten

Premature Anne Task Trainerin käyttöä koskevat valmistelut voidaan suorittaa tämän videon yksinkertaisten ohjeiden avulla.

Taitojen harjoittelu Premature Anne Task Trainerin avulla

Erinomainen koulutus ratkaisee. Tällä videolla esitellään eri taidot, joita on mahdollista harjoitella Premature Anne Task Trainerilla. Niihin kuuluvat muun muassa ventilointi, intubointi, katetrointi, laskimoyhteys ja rintakehän painelu.

Premature Anne Task Trainerin puhdistus

Premature Anne Task Trainer on helppo puhdistaa tämän videon ohjeiden avulla. Puhdistus tulee suorittaa harjoittelun jälkeen, jotta nukke voidaan säilyttää asianmukaisesti.