Kehitä osaamista ja valmistaudu tosielämän hätätilanteisiin

SimMan ALS täyttää yksilölliset, ensihoidon ammattilaisten koulutusvaatimukset, jotka liittyvät tapahtumapaikalla harjoitteluun, tilanteen arviointiin ja lopullisen hoidon järjestämiseen sairaalassa.

SimMan ALS on suunniteltu seuraavien taitojen vahvistamiseen:

  • Ilmatien hallinta
  • Hengityksen arviointi
  • Palpaatio ja auskultaatio
  • Nesteytys
  • EKG:n tulkinta
  • Defibrillaatio
  • Ultraäänen arviointi ja diagnoosi

SimMan ALS:ää voidaan käyttää American Heart Association -järjestön (AHA) ja European Resuscitation Council -neuvoston (ERC) Advanced Cardiac Life Support (ACLS) -kurssin sekä monien muiden, kuten perustason arviointi- ja tehohoitotaitojen harjoittelun yhteydessä.

    

Paikan päällä tapahtuvasta simulaatiosta helpompaa

Realistisella, paikan päällä tapahtuvalla simulaatiolla on todettu olevan positiivinen vaikutus oppilaiden reaktioihin, turvallisuutta koskevaan suhtautumiseen, organisaation toimintaan ja tiimityöhön.

SimMan ALS:n mobiili, kestävä ja kattava suunnittelu mahdollistaa harjoittelun kliinisesti realistisissa ympäristöissä. Kun SimMan ALS:ää käytetään yhdessä SimPad PLUS:n tai LLEAP PC:n kanssa, voit käyttää sitä langattomasti simulaatioon "tien päällä".

    

     

Lisää koulutusmahdollisuuksia harjoittelutarpeittesi mukaan

Kun käytät SimMan ALS:ää lisävarusteina saatavien täydentävien tuotteiden kanssa, simulaatiosta tulee kliinisesti merkityksellisempää monille terveydenhuollon osa-alueille. SimMan ALS mahdollistaa tarpeen vaatiessa uusimpien teknologioiden integroinnin omiin harjoitteluohjelmiin.

Valmius ultraäänitutkimusten harjoitteluun

SimMan ALS:n rinnan/vatsan ihoon on integroitu SonoSim®-teknologiaa. Tämän vuoksi täysimittaisiin simulaatioihin on helppo sisällyttää todellisia ultraäänitapauksia sisältävää diagnostista ultraääntä patologisilla löydöksillä.

Laerdal-SonoSim Ultrasound Solution on saatavilla vain LLEAP PC -käyttöön. SonoSim-järjestelmän sekä potilastapausten ja -skenaarioiden käyttö edellyttää lisähankintaa.

Lisätietoja Laerdal-SonoSim Ultrasound Solution -ratkaisusta >

Valmius laajennettuun defibrillaatioharjoitteluun

Voit käyttää oikeaa defibrillaattoria harjoitteluelektrodeilla, kun yhdistät SimMan ALS:n ShockLinkiin. Harjoittelutapahtumat, kuten PPE:een käytetty aika, elektrodien oikein sijoittaminen ja iskun antaminen minimaalisilla keskeytyksillä, tallennetaan automaattisesti arviointia ja raportointia varten SimPad PLUS:n tai LLEAP:n tietolokiin.

ShockLink on hankittava erikseen.

Lisätietoja ShockLinkistä ja yhteensopivista defibrillaattoreista >

Simuloitu potilasvalvonta

Graafiset valvontaominaisuudet lisäävät kliinistä realismia ja haastavat kriittisen ajattelun taidot.

SimPad PLUS -valvontaparametreihin kuuluvat sydämen syketiheys, SpO2, verenpaine,
hengitystaajuus, lämpötila, EKG ja CO2. LLEAP PC -potilasvalvonta tarjoaa lisäparametreja sekä näyttöominaisuuksia multimediaan, laboratorioihin ja röntgenkuvaukseen liittyen.

Lisätietoja potilasvalvontaan liittyvistä vaihtoehdoista >

     

Käyttö- ja raportointivaihtoehdot

Käyttö SimPad PLUS:n avulla

SimPad PLUS tarjoaa opettajille intuitiivisen käyttöliittymän, jonka avulla simulaatioon perustuvaa harjoittelua on helppo hallita ja toteuttaa ajasta ja paikasta riippumatta.

Tarvitset SimPad PLUS:n LLEAP:llä SimPad-ohjelmistolisenssiä varten tämän kokoonpanon käyttöön. SimMan ALS ei ole yhteensopiva perinteisen SimPad-kaukosäätimen kanssa.

Lisätietoja SimPad PLUSsasta >

Käyttö LLEAP Instructor PC:llä

Käytä SimMan ALS:ää ja muita Laerdalin tietokoneella käytettäviä simulaattoreita LLEAP-ohjelmistolla. LLEAP yksinkertaistaa simulaatiokoulutuksen pitämistä ja tehostaa skenaarioiden hallintaa ja kehittämistä.

LLEAP Instructor PC on yhteydessä sisäänrakennettuun SimPad PLUS -linkkikoteloon, jolloin simulaattori voi reagoida kliinisiin interventioihin, kouluttajan ohjaukseen tai ennalta ohjelmoituihin skenaarioihin.

LLEAP-ohjelmistolisenssi vaaditaan, kun haluat käyttää LLEAP:tä tietokoneella käytettävien simulaattoreiden kanssa.

Lisätietoja LLEAP:n käytöstä tietokoneella >

Integroitu raportointi

Tallenna, jaa ja raportoi koulutustilaisuuksia käyttämällä synkronoituja audio-, video- ja simulaatiotietoja Laerdalin raportointivaihtoehtojen avulla:

 • SimView – integroitu raportointiratkaisu, jonka avulla voit tarkastella simulointitapahtumia tarkemmin.
 • SimView Mobile – täydellinen vaihtoehto, kun haluat käyttää SimViewiä ja SimMan ALS:ää paikan päällä.
 • Session Viewer – mahdollistaa nyt audio- ja videotallennuksen yhdestä tietolokin kanssa synkronoidusta HD USB -web-kamerasta.
 

     

Laerdal Services on tukenasi kaikin tavoin

Laerdal Services -portfolio tarjoaa kattavat koulutuspalvelut tavoitteidesi toteuttamisen tueksi sekä laajat tekniset palvelut simulaattoreiden huoltotarpeita varten.

Laerdal Services antaa tukea simulaattoreiden asennuksesta oppimistavoitteiden saavuttamiseen varmistaen, että simulaatioon perustuva koulutusohjelmasi onnistuu kaikin tavoin.

Lisätietoa koulutuspalveluista ja teknisestä tuesta saat "Kurssit"- ja "Palvelut"-välilehdiltä sivun vasemmalta puolelta.

    

Toimivan ympäristön luominen

SimCenter tarjoaa työkalut ja palvelut, joiden avulla käyttäjät pääsevät toteuttamaan itseään täysimääräisesti – olitpa sitten aloittelija simuloinnissa tai jo kokenut kehittäjä. Jos tarvitset lisäohjeita simulaatiokoulutuksen optimointiin SimCenteriä ja SimMan ALS:ää käyttämällä, vieraile osoitteessa laerdal.com/SimCenter.

Pääsy alan asiantuntijoiden validoituun, standardoituun sisältöön
Lue lisää >

Verkkotyökalujen kokoelma, jonka avulla voit optimoida täysin koko simulointikeskuksen toiminnan
Lue lisää >

Integroitu raportointiratkaisu, joka mahdollistaa simulaatiotapahtumien lähemmän tarkastelun
Lue lisää >