Realistinen anatomia ja kliininen toiminta lapsipotilaan hoidossa

Ilmateiden hallinta

Vauvan ilmateiden hallinnan harjoitteleminen, johon kuuluu positiivista painetta aikaansaavat ventilaatiot, kurkunpäänaamarin (LMA) ja trakeaaliputken asettaminen. Anatomiaa voidaan muokata simuloimaan esimerkiksi kielen turvotusta, faryngeaalista nielemistä tai laryngospasmia.

Hengitys

SimBaby simuloi spontaania hengitystä muuttuvalla syvyydellä ja taajuudella, sekä komplikaatioita kuten retraktiota ja paradoksaalista hengitystä. Kriittisiä tiloja kuten ilmarintaa voidaan simuloida ja hallinnoida tekemällä torakosenteesi neulalla tai asettamalla rintaletku. Hypoksisessa tilassa SimBabyn suun alueelle ilmaantuu syanoosia.

Verenkierto

Verenpainetta voidaan säätää ja mitata manuaalisesti Korotkoff-äänten auskultaatiossa. Pulssi voidaan määritellä radiaalisesta, brachiaalisesta ja femoraalisesta pisteestä.

Defibrillaatio

SimBabyllä voidaan suorittaa suora defibrillaatio, tahdistus ja rytminsiirto.

Yhteys verenkiertoon

SimBabyllä on IV-käsi sekä molemminpuoliset IO/IV-jalat, jotka voidaan yhdistää säiliöihin infuusion suorittamiseksi ja verinäytteen ottamiseksi.

Anatomia

Realististen piirteiden, kuten normaalin tai pullistuneen aukion sekä kouristusta simuloivien torson liikkeiden ansiosta voivat terveydenhuollon ammattilaiset tunnistaa ja hallita SimBabyllä vauvapotilaan hätätiloja.

Alan johtavien ammattilaisten kehittämiä harjoitusskenaarioita

Harjoitusskenaarioiden suurta valikoimaa voidaan kehittää ja täydentää SimCenterissä.

Monet skenaariot sovitetaan suoraan standardeihin, kuten tehoelvytykseen (ALS) sekä American Heart Associationin vuoden 2010 ohjeistukseen sekä niihin sisältyy materiaalia simulaation tueksi, kuten:

  • Tapauksen yleiskatsaus
  • Valmistelujen muistilistoja
  • Oppimistavoitteet
  • Potilastiedot
  • Selvitysopas.

Suuri valikoima SimBabyä varten kehitettyjä skenaarioita löytyy osoitteesta www.mysimcenter.com.

   

Käyttö LLEAPin kanssa

SimBaby käyttää LLEAP-ohjelmistoa, joka on helppokäyttöinen ja mahdollistaa omien tai SimStoresta saatavien skenaarioiden käyttämisen.

LLEAP-ohjelmisto kommunikoi suoraan simulaattorin kanssa ja tuottaa automaattisesti lokin tapahtumista. Tämä synkronoituu potilasmonitorin ja huoneen videokuvan kanssa, jolloin simulaatio on optimaalista ja loppuselvitys helpottuu.

Kosketusnäytöllisessä potilasmonitorissa on 12-kytkentäinen EKG, SPO2, hemodynaamiset paineet, sydämen minuuttitilavuus sekä muita parametreja. Mahdollisuus muokata aallon parametreja, hälytysten toimintaa sekä ruudun asemointia. Röntgenkuvia, laboratoriotuloksia sekä videoita voidaan myös esittää potilasmonitorissa.