• Palpoitava kyynärvarren syke.
  • Verenpaineen simulaattori, jossa on nestekidenäytöstä ohjattava toiminta.
  • Systolinen ja diastolinen paine, syke ja auskultointikatkos ovat ohjelmoitavissa.
  • Systolisen ja diastolisen paineen simulointi.
  • Mittarin lukeman näyttö paineen noustessa tai laskiessa.
  • Säädettävä äänenvoimakkuus.
  • Voidaan niveltää MPL-aikuisnukkeihin pois lukien Tuff Kelly.