QCPR: Laadukas peruselvytys pelastaa ihmishenkiä

 Laadukkaan elvytyksen kuusi vaihetta (QCPR)

 

Elvytyksessä laatu ratkaisee

On monia tekijöitä, jotka edistävät ihmisten selviytymistä, mutta mikään ei ole niin tehokas kuin laadukas elvytys.

Palautelaitteella varustetut QCPR-nukkemme varmistavat harjoituksen oikeaoppisuuden.

Seuraa

Mittaa

Parantaa

Laerdalin uudet peruselvytysharjoitteluun tarkoitetut nuket on suunniteltu testaamaan oleellisia peruselvytyksessä tarvittavia taitoja. Intuitiivinen grafiikka ja helposti seurattavat ohjeet osoittavat:

  • Painelunopeuden ja -syvyyden
  • Rintakehän vapautumisen
  • Tauon keston
  • Ventilaatioiden lukumäärän

Tuotteidemme antama elvytyspalaute poistaa arvailun harjoittelusta. Tavoitteellinen mittaaminen mahdollistaa objektiivisen arvioinnin. Tulokset säilyvät vertailua ja seurantaa varten, jolloin voidaan nähdä osaamisen kehittyminen. Nukkejemme käyttö mahdollistaa myös useamman opiskelijan harjoittelun samanaikaisen seurannan.

Näytöstä saa palautetta elvytysharjoittelun aikana ja se parantaa pätevyyden hankkimista sekä taidon säilyttämistä. Reaaliaikainen palaute parantaa suorituskykyä koulutuksen aikana sekä debriefingissä. Yksinkertaisesti sanottuna: kun tiedät mitä teet, niin toimit myös paremmin.

     

      

QCPR-tutkimus ja -arviointi

Viimeisen kymmenen vuoden aikana huomattava määrä tutkimuksia on korostanut laadukkaan elvytyksen merkitystä.

Hiljattainen katsaus ja meta-analyysi elvytyksen tutkimuskirjallisuuteen Wallace ym. (2013) osoitti vahvan korrelaation painelun laadun ja selviytymisen välillä. Tutkimus osoittaa, että oikeanlainen painelusyvyys ja minimaaliset tauot ennen defibrillointia korreloivat defibrilloinnin onnistumiseen. (Edelson ym., 2006).

Laadukas elvytys ei ole kuitenkaan helppoa. Jopa kaikkein kokeneimmat terveydenhuollon kouluttajat ovat menestyneet heikosti peruselvytyksessä... ...mutta toivoa on.

 

Koosteessa tutkimuksista, joita on tehty elvytyspalauttelaitteiden käytöstä Yeung et al. (2009) havaittiin, että reaaliaikainen palaute harjoittelun aikana parantaa oppimista ja vähentää taitojen unohtamista, ja mikä tärkeintä, parantaa elvytyksen laatua tositilanteissa. Kokemus osoittaa, että ammattilaisten elvytyksen laatu sekä sairaalassa että sen ulkopuolella paranee, kun käytetään reaaliaikaista elvytyspalautetta. (Abella et al., 2007, Kramer-Johansen, 2006). Bobrow et al. (2013) osoittivat, että skenariopohjainen harjoittelu reaaliaikaisella palautteella ja reaaliaikainen palaute tositilanteessa korreloivat dramaattisesti parantuneeseen elvytyksen laatuun ja selviytymiseen!

On selkeästi pystytty siis osoittamaan, että reaaliaikainen palaute harjoittelussa ja tositilanteessa parantaa elvytyksen laatua ja laadukas elvytys pelastaa ihmishenkiä. Laadulla on merkitystä ja reaaliaikaisen palautteen avulla pääset parhaisiin mahdollisiin tuloksiin.

 

 

"Laadukkaalla ja viiveettömällä maallikoiden tai sairaalahenkilökunnan aloittamalla peruselvytyksellä ja varhaisella defibrillaatiolla on mahdollista moninkertaistaa kammiovärinäpotilaiden selviytyminen”

SANNA HOPPU, LT, vastuualuejohtaja, ANTTI KÄMÄRÄINEN, LT, apulaisylilääkäri, ILKKA VIRKKUNEN, LT, apulaisylilääkäri ja ARVI YLI-HANKALA, professori, ylilääkäri