Siirry sisältöön

vSim® for Nursing

Virtual Simulation

Develop clinical reasoning skills, competence, and confidence in nursing students with vSim for Nursing. Help ensure your students build confidence and preparedness for practice.

The new face of clinical preparedness

Designed to simulate real nursing scenarios, vSim® for Nursing, co-developed by Laerdal Medical and Wolters Kluwer, allows students to interact with patients in a safe, realistic online environment.

Adaptive, interactive virtual simulations with integrated curriculum resources and personalized feedback provide a full simulation learning experience for every student to promote confidence and competence in patient-centered care.

Laerdal's self-directed learning programs are designed to provide the highest level of educational quality, clinical accuracy, and cost-effective delivery methods necessary to meet the educational goals of healthcare providers around the world.

Request More Information

Opetuksen tulevaisuus

Itseohjatut oppimisohjelmat ovat lupaavia tulevaisuuden koulutusjärjestelmien toteuttamistapoina. Joustavat ja skaalattavat itseohjatut oppimisratkaisut ohjaavat oppijoita suorittamaan kokonaisia opintokursseja avustamalla tiedon hankkimisessa ja taitojen parantamisessa siten, että heidän pätevyytensä kehittyy asteittain ja he saavat luottamuksen omiin kykyihinsä.

Oppijat voivat saavuttaa oppimistavoitteensa parhaalla mahdollisella tavalla, kun he saavat edetä omaan tahtiinsa ja heille sopivana ajankohtana. Tapauskertomukset, simulaatiot, automatisoitu debriefing, tukiopetus ja runsas koulutussisältö auttavat opiskelijoita hallitsemaan kaikki itseohjattavan oppimisen osa-alueet simulaation avulla.

Itseohjatun oppimisen edut

Parantaa koulutuksen tehokkuutta

  • Standardoitu koulutuksen sisältö
  • Standardoitu koulutusmetodologia
  • Standardoitu suorituksen mittaaminen

Parantaa koulutuksen tehokkuutta

•    Parantaa luokkahuoneopetuksen laatua, sillä ohjaajat voivat keskittyä tärkeimpiin oppimistavoitteisiin
•    Auttaa kouluttajia tunnistamaan opiskelijan tarpeet ja täten auttamaan heitä optimoimaan koulutusohjelmansa
•    Opiskelijat oppivat vähemmällä ohjaamisajalla
•    Realistiset simulaatiot kehittävät opiskelijan psykomotorisia ja kognitiivisia taitoja.

Parantaa opiskelijan oppimiskokemusta ja motivaatiota

  •  Runsaat sisällöt, innostavat simulaatiot ja kilpailua muistuttavat haasteet kiinnostavat nykypäivän opiskelijoita
  •  Opiskelijat oppivat omaa tahtiaan ympäristössä, joka ei ole pelottava
  •  Antaa opiskelijalle mahdollisuuden kokea epänormaaleja ja vaikeita kohtaamisia.

Monta soveltamismahdollisuutta

•    Ammatillinen opetus
•    Peruskoulutus
•    Jatkokoulutus
•    Osaamisen kehittäminen ja varmistaminen

Free vSim for Nursing Resources

Curriculum Integration Guides

Are you considering implementing vSim for Nursing into your existing curricula? Download these free nursing education guides for best practices on integrating virtual simulations into your nursing program.

Download for Free