Siirry sisältöön

Auttaa mahdollisimman laadukkaan hoidon harjoittelussa

Nursing Anne Simulator

Ensimmäinen hoitotyön simulaattori, joka kattaa modernin hoitotyön koulutuksen jokaisen osa-alueen. 

Perusarvioinnista edistyneeseen harjoitteluun

Nursing Anne Simulator tarjoaa mahdollisuuden harjoitella turvallisesti ja realistisesti hoitotyön  perustaitoja perusarvioinnista ja kriittisestä ajattelusta edistyneisiin toimenpiteisiin.

Tätä simulaattoria voidaan käyttää sekä erittäin realistisena naispuolisena simulaattorina että toimenpidemallina.

Kattaa modernin hoitotyön koulutuksen jokaisen osa-alueen

 • Hoitotyön perusteet
 • Terveydenhuollon ammattilaisen perehdytys
 • Farmakologia
 • Terveyden arviointi
 • Sisätauti-kirurginen
 • Mielenterveys

Hoitotyön perusteet

Hoitotyön perusteet

Nursing Anne -simulaattorin ominaisuudet tukevat hoitotyön opetusohjelmia ja oppimistavoitteita.

Nursing Anne -simulaattorin avulla on mahdollista harjoitella erilaisia taitoja - lähtötilanteen arvioinnista hoidon suunnitteluun, toteutukseen ja lopputuloksen arviointiin. Näin oppijat voivat kokea onnistumisia ja epäonnistumisia ja kerätä harjoittelun myötä hoitotyön toteuttamisessa tarvittavaa varmuutta turvallisessa ympäristössä.

Katso video Nursing Anne -simulaattorin kliinisistä ominaisuuksista: 

 

Terveydenhuollon ammattilaisen perehdytys

Terveydenhuollon ammattilaisen perehdytys

Siirtyminen terveydenhuolto-oppilaitoksesta kliiniseen käytäntöön voi olla haastavaa. Realistisen ja käytännönläheisen simulaatiokoulutuksen sisältävä tehokas perehdytys on kriittistä terveydenhuollon ammattilaisen työssään onnistumisen ja potilasturvallisuuden varmistamisen kannalta. 

Uuden työntekijän kouluttaminen erittäin realistisen Nursing Anne -simulaattorin avulla tarjoaa mahdollisuuden harjoitella paikallisia protokollia, testata järjestelmiä sekä varmistaa potilasturvallisuuteen liittyvät toimintatavat. Näin uudet sairaanhoitajat voivat saavuttaa tarvittavat valmiudet nopeammin siirtyessään käytännön työhön.

Farmakologia

Farmakologia

Farmakologia on yksi sairaanhoidon koulutuksen tärkeimmistä osa-alueista. Sairaanhoitajien täytyy työskennellä moniammatillisesti ja osata annostella ja antaa lääkkeet oikein sekä seurata lääkkeen vaikutusta, jotta lääkehoidon turvallisuus on taattu.

Nursing Anne -simulaattorissa lääkettä voi annostella IV-, CVP-, nasogastrisen, IM-, anaalisen ja vaginaalisen reitin kautta. Harjoittelijat voivat annostella lääkettä ja saada realistisen reaktion simulaattorilta.

Terveyden arviointi

Terveyden arviointi

Sairaanhoitajan tehtäviin kuuluu myös potilaiden tarpeiden arviointi. Alustava terveydentilan arviointi on kriittistä potilaan hyvinvoinnin kannalta.  

Nursing Anne -simulaattorilla harjoittelun avulla oppijan on mahdollista hyödyntää lääketieteellisten laitteiden tuntemustaan oikeiden toimenpiteiden määrittämiseen. Simulaattori mahdollistaa hengitysnopeuden, molemminpuolisen verenpaineen, sykkeen ja monien muiden terveydentilasta kertovien vitaaliarvojen mittaamisen. Harjoittelijat saavat välitöntä palautetta simulaattorilta ja simuloidusta potilasmonitorista.

Sisätauti-kirurginen

Sisätauti-kirurginen

Sisätauti-kirurginen hoitotyö on ainutlaatuinen ja laaja erikoisala, jossa täytyy osata reagoida monenlaisiin potilaiden ongelmiin.

Nursing Anne -simulaattori voi auttaa simuloimaan sisätauti-kirurgisia skenaarioita. Näin oppijat voivat harjoitella mm. seuraavia taitoja - molemminpuolisen IV-nesteiden annostelun aloittaminen, lääkkeiden antaminen, potilaan asentohoito ja hygienia. Terveydenhuollon ammattilaiset voivat harjoitella myös vitaaliarvojen mittaamista ja kirjaamista, siteiden vaihtamista sekä leikkauksen jälkeisen hoidon hallintaa.

Mielenterveys

Mielenterveys

Psykologia ja mielenterveys on sairaanhoidon erikoisala, jonka työntekijöiden kysyntä kasvaa. Sairaanhoitajilla on erittäin tärkeä rooli psykiatrisessa hoidossa.

Nursing Anne -simulaattorin yleisiä skenaarioita:

 • Potilaiden mielenterveydellisten tarpeiden arviointi käyttämällä kaksisuuntaista viestintää
 • Potilaan tajunnan tason arviointi
 • Henkilökohtaisen tuen ja hoidon antaminen potilaalle
 • Lääkkeiden antaminen
In-situ simulation training

Enemmän koulutusmahdollisuuksia skenaarioilla

Esiohjelmoidut skenaariot Laerdalilta ja asiantuntijakumppaneilta

Saatavilla on eri skenaarioita, jotka on laadittu yhteistyössä johtavien asiantuntijoiden sekä AHA:n ja NLN:n kaltaisten kansainvälisten kumppanien kanssa.

 • Plug and play -käyttö – osta skenaariot, toteuta simulaatiokoulutus
 • Eri osaamisalueiden harjoittelua laajasti
 • Löydä skenaarioita tietylle simulaattorille tai opiskelijoiden erityistarpeisiin

Luo omia räätälöityjä koulutusskenaarioita

Voimme avustaa tarpeisiinne sopivien skenaarioiden kehittämisessä. Niitä voi myös laatia itse,

 • mutta se vaatii jonkin verran teknistä osaamista.
 • Voitte luoda organisaationne ja opiskelijoidenne kannalta parhaan koulutuksen aiempien simulaatioidenne perusteella.
Lisätietoja

Simulaatiokoulutuksen täydellinen hallinta

Suunnittele, suorita ja arvioi simulaatioita

Suorita simulaatiot SimPad PLUSsan tai LLEAP:n kanssa – helppo ja tehokas ratkaisu skenaariopohjaiseen koulutukseen. 

SimPad PLUS -tabletti: 

 • Intuitiivinen kosketusnäyttökäyttöliittymä
 • Nopea asennus ja helppo siirreltävyys
 • Simulaattorin vitaaliarvojen ja fysiologian hallinta
 • Optimaalinen tietojen keräys tehokasta oppimiskeskustelua varten

Suunnittele – suorita – arvioi

Laerdal Learning Application (LLEAP) mahdollistaa simulaatiokoulutuksen täydellisen hallinnan. Etsi skenaarioita, toteuta simulaatiokoulutuksia ja toteuta hyödyllisiä oppimiskeskusteluja. 

Laerdal-ekosysteemi tuo lisäarvoa

Laerdal uskoo, että simulaatiokoulutukseen tarvitaan muutakin kuin harjoittelunukke. 

Koulutusta tukevien harjoitteluvälineiden ja tuotteiden, paikallisen tuotetuen sekä käytännön koulutuksen ansiosta saat kustannustehokkaita ratkaisuja ja pidennät näin simulaatiokeskuksen käyttöikää. 

Tämä kattava alusta on suunniteltu yhteistyössä terveydenhuollon johtavien kouluttajien palautteen pohjalta. Se tarjoaa terveydenhuollon ammattilaisille mahdollisuuden harjoitella useita erilaisia taitoja sekä toimenpidemallina että erittäin realistisena naispuolisena simulaattorina.

Tekniset tiedot

Täysin langaton
Sisäinen sähkö- ja paineilmateho
Täydentävät johto- ja virtaliitännät
Integroituu langattomasti nykyisiin tietokoneverkkoihin

Niveltäminen/liikerata
 • Nuken täydellinen niveltäminen mahdollistaa realistiset potilaiden käsittelytoimenpiteet
 • Pään voi taivuttaa leuka rintaan ‑asentoon, ja se pysyy taivutettuna, kunnes asentoa muutetaan
 • Jalat kiinnittyvät lantioon, jotta mekaaniset, sähköiset ja pneumaattiset liitännät voidaan kytkeä samanaikaisesti liitäntälaitteella
 • Istuu ilman tukea ja taipuu vyötäröltä hengitystä helpottavaan asentoon
Tunnusteltava anatomia

Tunnusteltava anatomia arviointia ja paikannusta varten, mukaan lukien solisluu, rintalasta, selkäranka, kylkiluut (edessä ja sivuilla), miekkalisäke, lapaluu, anteriorinen superiorinen suoliluun harjanne, häpyliitos ja iso sarvennoinen

Potilaiden hoito ja arviointi
 • Peruukki hiustenhoitotoimenpiteisiin
 • Räpyttelevät silmät, joiden räpäytysnopeutta voi säätää, ja silmien eri asennot voi valita: avoimet, suljetut tai osittain suljetut 
 • Vaihdettavat pupillit (normaalit, laajentuneet ja supistuneet)
 • Korvakanava huuhtelun ja puhdistamisen harjoittelua varten
 • Nenän täyttö
 • Irrotettavat ylähampaat suun ja hampaiden hoitoa varten
 • Varpaita voi levittää sitomista varten
Hengitystiet
 • Realistinen ilmatie sekä kitakieleke, kurkunkansi, äänihuulet ja ruokatorvi
 • Pään/leuan kallistus
 • Leuan työntö, nivelletty leuka
 • Sellickin ote
 • Imu (suun kautta tai nenänielun kautta)
 • Erilaisia hapen antomenetelmiä, joissa rintakehän kohoaminen on nähtävissä, mukaan lukien nenäkanyyli, maskit, henkitorven panta/maski, CPAP-laite
 • Tekohengitys elvytysmaskilla
 • Suun-henkitorven intubointi
 • Nasotrakeaalinen intubointi
 • Supraglottiset hengitystievälineet

 • Endotrakeaalinen intubointi

Nenä-mahaletku
 • Nenä-mahaletkun asettaminen
 • Täsmälliset anatomiset merkintäpisteet putken mittaamista varten (nenästä korvanipukkaan miekkalisäkkeeseen)
 • Huuhtelu ja letkuruokinta
 • Sisäinen 500 ml:n vatsasäiliö, ulkoinen pikatäyttöaukko ja valinnainen ulkoinen pussi suurivolyymisiä infuusioita varten
 Trakeostomia
 • Piilotettu aukko niskassa trakeostomiaputken asettamista varten
 • Henkitorven hoito ja
 • Säiliö henkitorven imemiseen nesteellä
 • Ventiloinnit ja rintakehän kohoaminen
Rintakehän painelut
 • Rintakehän painelut enintään 70 mm:n painelusyvyydellä

Injektiot

Suonensisäinen
 • Molemminpuoliset etukäteen portilla varustetut laskimokäsivarret nesteen syöttämistä varten nestepussin ollessa liitettynä

 • Valinnainen naisen monilaskimo-IV-käsi, jossa on mahdollisuus laskimoyhteyden asettamiseen, nesteen annosteluun ja suonensisäisiin pistoihin
Intramuskulaarinen
 • Bilateraaliset hartialihaksen, ventraalis-gluteaaliset, dorsaalis-gluteaaliset ja reiden lihaspistospaikat
 • Tunnusteltava anatomia helpottaa kohdan valintaa, mukaan lukien anteriorinen superiorinen suoliluun harjanne, häpyliitos ja iso sarvennoinen
Keskuslaskimokatetri
 • Solisluun alla oleva näkymätön aukko, johon voi asentaa ennalta keskuslaskimokatetrin alueen hoitoa, siteiden vaihtoa, katetrien huuhtelua ja jatkuvaa tai jaksottaista infuusiota varten
 • Sisäinen 500 ml:n nestetilavuuden keskuslaskimokatetrisäiliö, lisävarusteena saatavissa ulkoinen säiliöpussi suurivolyymisiä infuusioita varten
Gastrostomia
 • Vatsan vasemmassa yläkulmassa näkymätön aukko, johon voi asentaa ennalta PEG- tai mahaletkun syöttämistä varten
 • Sisäinen 500 ml:n nestetilavuuden säiliö, lisävarusteena saatavissa ulkoinen säiliöpussi suurivolyymisiä infuusioita varten
Ostomia
 • Paksusuoliavanne, jossa on läpi menevä aukko, on liitettävissä nestesäiliöön huuhtelutoimenpidettä varten
 • Kolme keskenään vaihdettavissa olevaa avannetta: normaali, tummunut (tukkeutunut) ja tulehtunut
 • Avanteen ympärysalueeseen voi kiinnittää ostomiapussin, joka koostuu ihosuojasta ja liitettävästä pussista
Sukuelimet
 • Naisen luonnollisen näköiset sukuelimet, joissa on realistinen anatomia, mukaan lukien isot häpyhuulet, pienet häpyhuulet, virtsaputken aukko, klitoris ja emätin
 • Pienet häpyhuulet ovat luonnollisesti suljetussa asennossa, avattaessa virtsa-aukko tulee näkyviin
Välilihan hoito
 • Potilassimulaattori mahdollistaa manipulaation dorsaaliseen makaavaan asentoon välilihan hoitoa varten
 • Sukuelimiä voi käsitellä välilihan hoitoa varten pesupyyhkeellä ja lämpimällä vedessä, mukaan lukien häpyhuulien levittäminen puhdistusta varten
Virtsarakon katetrointi
 • Manipulaatio selinmakuulle polvet taivutettuina on mahdollista
 • Sukuelimiin voi asettaa suoria tai kestokäyttöisiä katetreita
 • Sukuelimet kiinnittyvät sisäiseen järjestelmään, jossa on mm. sisäinen virtsasäiliö virtsarakon katetrointia varten ja mahdollisuus paineistaa säiliö nesteen oikean palautusta varten
 • Virtsasäiliössä on pikatäyttöaukko täytön helpottamiseksi
 • Sukuelimet voidaan puhdistaa betadinella tai klooriheksidiinituotteilla, ja niihin voi käyttää glyseriini-/vesipohjaisia voiteluaineita, joita tyypillisesti on Foley-pakkauksessa
Emätinpuikot/-lääkitys
 • Emätinkanava mahdollistaa emätinpuikkojen tai -lääkityksen asettamisen
Peräruiske
 • Manipuloitavissa Sims-asentoon peräruiskeen antamista varten
 • Sukuelimet kiinnittyvät ulkoiseen säiliöpussiin peräruiskeen antamista varten
Peräpuikot
 • Peräaukkoon voidaan asettaa oikeita ja simuloituja peräpuikkoja

 

Nursing Anne ‑simulaattori ei toimi ilman SimPad PLUS-, SimPad Classic- tai LLEAP-järjestelmää. SimPad PLUS- ja LLEAP-järjestelmät myydään erikseen. Katso lisätietoja SimPad PLUS-järjestelmästä tai LLEAP-sivuilta.
Hengitys
 • Spontaani hengitys synkronoidaan valitun hengitystaajuuden kanssa (0–60 kertaa/min)
 • Molemminpuolinen rintakehän kohoaminen
 • Oikean päävarren intubaatio ja oikean puolen toispuoleinen rintakehän kohoaminen
Pulssit
 • EKG:n kanssa synkronoidut tunnusteltavat pulssit, vahvuus säädettävissä (heikko, normaali ja vahva)
 • Molemminpuoliset kaulavaltimopulssit (sama pulssi vasemmalla ja oikealla)
 • Olkavaltimon pulssi ja radiaalinen pulssi oikeassa ja vasemmassa käsivarressa, oikean ja vasemman käsivarren itsenäinen kontrolli
 • Olkavaltimon pulssi pois käytöstä ja sammutettuna, jos paine mansetissa on yli 20 mmHg
 • Radiaalinen pulssi sammutettu, kun paine mansetissa on suurempi tai sama kuin asetettu systolinen verenpaine
 • Bilateraaliset reisivaltimosykkeet (sama pulssi vasemmalla ja oikealla)
 • Bilateraaliset jalkaterän sykkeet, oikean ja vasemman jalkaterän itsenäinen kontrolli
EKG
 • EKG-seurantaominaisuudet käytettäessä SimPad PLUS-, SimPad Classic- tai LLEAP- ja ShockLink™-laitteiden kanssa
Defibrillaatio/tahdistus
 • Defibrillaatio, sydämen rytminsiirto ja tahdistus käytettäessä ShockLinkin kanssa (harjoituselektrodit – kärki ja rintalasta)
Äänet
 • Kuuluvat äänet, kuten sydämen, keuhkojen ja suoliston äänet, voidaan auskultoida oikealla stetoskoopilla käytettäessä SimPad PLUS-, SimPad Classic- tai LLEAP-laitetta 
Puheäänet

Valmiiksi äänitetyt yksittäiset puheäänet voidaan joko toistaa säädettävällä äänenvoimakkuudella yhtenä tapahtumana tai jatkuvasti toistuvana. Ääniä ovat esim. seuraavat:

 • ­ Yskä
 • ­ Valitus
 • ­ Oksennus
 • ­ Hengenahdistus (jatkuva ääni)
 • ­ Huuto
 • ”Kyllä”
 • ”Ei”
 • Mahdollisuus ladata puheääniä kauko-ohjaimeen ja toistaa ne simulaation aikana
 • Valinnaisten langattomien kuulokkeiden/mikrofonin avulla käyttäjä voi puhua simulaattorin kautta
 • Puheäänet voidaan määrittää tietyille tilateemoille

 

Keuhkoäänet

Keuhkoäänet rintakehän ja selän puolelta synkronoituina asetetun hengitystaajuuden kanssa (0–60 kertaa/min) ja mallinuken rintakehän kohoaminen

 • ­   Normaali
 • ­   Karkeat rahinat
 • ­   Hienojakoiset rahinat
 • ­   Keuhkopussin hankausääni
 • ­   Keuhkokuume
 • ­   Rahina
 • ­   Korina
 • ­   Vinkuminen
 • ­   Ei ääntä

Keuhkoäänet ja äänen voimakkuus voidaan asettaa erikseen kummallekin keuhkolle: vasen ja oikea, ylempi ja alempi

Kahdeksan anteriorista ja kuusi posteriorista keuhkoäänien auskultaatiokohtaa

Sydänäänet

EKG:n (QRS) kanssa synkronoidut sydänäänet

 • ­   Normaali
 • ­   Aorttaläpän ahtauma
 • ­   Austin-Flint-sivuääni
 • ­   Hankausääni
 • ­   Hiippaläpän prolapsi
 • ­   Systolinen sivuääni
 • ­   Diastolinen sivuääni
 • ­   avausnapsahdus 70 ms:lla / avausnapsahduksen MS

Sykkeettömät rytmit eivät aiheuta sydänääniä

Suolistoäänet

Neljä itsenäisesti ohjattavaa auskultaatioaluetta suolistoäänille navan ympärillä

Äänenvoimakkuuden ohjaus jokaiselle neljännekselle

Suolistoäänet ovat jatkuvasti toistuvia ääniä, joita toistetaan äärettömästi

 • ­   Normaali
 • ­   Yliaktiivinen
 • ­   Vatsan kurina
 • ­   Laiska suolisto
 • ­   Ei ääntä
Sikiön sydämen sykkeen auskultaatio suolistoäänien sijasta on saatavissa vatsan auskultaatiota varten
 • ­   Sikiön normaali syke 140lyöntiä/min
 • ­   Sikiön takykardia 200 lyöntiä/min
 • ­   Sikiön bradykardia 100 lyöntiä/min
Non-invasiivinen verenpaine
 • Non-invasiivisen verenpaineen bilateraalinen mittaus (auskultoitu tai palpoitu) käytettäessä SimPad PLUS-, SimPad Classic- tai LLEAP-laitetta
 • Korotkoffin äänet synkronoitu ohjelmoitavan EKG:n kanssa, ja äänenvoimakkuuden säätö 10 tasolla (0–9) saatavissa molemmille käsivarsille
 • Auskultointivälin päällä / pois päältä -toiminto
 • Painealue 0–300 mmHg

 

Lisävarusteet

 • ShockLink™
 • ­ Zoll-defibrillaattoriliitin (ShockLink)
 • ­ Physio Control® Quick Combo™ ‑liitin (ShockLink)
 • Monilaskimo-IV-käsi
 • Tablettitietokoneohjaus – potilasmonitori
 • Vankka ohjaajan tablettitietokone – potilasmonitori
 • Ohjaajan kannettava LLEAP-tietokone – potilasmonitori
 • Ohjaajan All-in-One-paneelitietokone – potilasmonitori
 • Langattomat kuulokkeet
Simuloitu potilasmonitori

Valinnainen, määritettävä, kosketusnäytöllinen potilasmonitori on saatavissa

Käytettäessä kädessä pidettävällä kaukosäätimellä seuraavat parametrit ovat käytössä:

 • ­   Syke
 • ­   Verenpaine
 • ­   EKG
 • ­   SpO2
 • ­   Hengitystiheys
 • ­   Lämpötila

Kun simulaattoria ohjataan tietokoneella, seuraavat parametrit ovat käytössä:

 • ­   EKG (2 käyrää)
 • ­   SpO2
 • ­   CO2
 • ­   ABP
 • ­   CVP
 • ­   PAP
 • ­   PCWP
 • ­   NICP
 • ­   TOF
 • ­   Sydämen minuuttitilavuus
 • ­   Lämpötila (perus ja raajat)
 • ­   AGT (merkitty)
 • ­   awRR
 • ­   N2O
 • ­   ICP
 • ­   O2
 • ­   pH
 • ­   Potilastietojen näyttö
 • ­   Röntgennäyttö
 • ­   Verikaasunäyttö
 • ­   12-kytkentäisen EKG:n näyttö

Tietokonekäyttöinen versio mahdollistaa seuraavat toiminnot:

 • ­   Simulaatioihin lisättävät multimediakuvat potilasmonitorin kosketusnäytön kautta
 • ­   Simulaatioihin lisättävät valmiiksi nauhoitetut multimediavideot potilasmonitorin kosketusnäytön kautta
 • ­   Simulaatioihin lisättävät laboratorioarvot potilasmonitorin kosketusnäytön kautta
 • ­   Simulaatioihin lisättävät röntgenkuvat potilasmonitorin kosketusnäytön kautta

 

 

Skenaariot ja debriefing

Käyttöjärjestelmä pystyy toimimaan automaattisen tilan (valmiiksi ohjelmoidut skenaariot) ja manuaalisen tilan kautta (skenaarion parametrien muokkaus ”lennossa” reaaliajassa)

Käyttöjärjestelmä voidaan integroida ohjeistusohjelmistoon, joka yhdistää synkronoidut opiskelijalokit, potilasmonitorinäytön, reaaliaikaisen äänen ja videosyötteen yhteen ohjeistustiedostoon

Järjestelmää voi käyttää verkkokameran kanssa

Käyttöjärjestelmä voi yhdistää verkkokauppaan, joka myy valmiiksi ohjelmoituja skenaarioita ja skenaarioapuvälineitä, jotka voidaan tuoda ohjaajan kauko-ohjaimeen tai tietokoneeseen

 

 

Yhteensopivuus

Nursing Anne ‑simulaattori on yhteensopiva seuraavien järjestelmien/ohjelmistojen kanssa:

 • ­   LLEAP – Laerdal Learning Application
 • ­   SimPad® PLUS -järjestelmä
 • ­   SimPad® Classic -järjestelmä (yhteensopiva aiempien versioiden kanssa)
 • ­   SimStore™
 • ­   SimManager™
 • ­   SimView™ / SimView™ Mobile
 • ­   Session Viewer
 • ­   ShockLink™
You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.