De Resusci Anne CPR-D is een reanimatie-oefenpop voor het oefenen in scenario's van CPR en defibrillatie bij volwassenen. De combinatie van de Micro-Heartsim-™  en de SkillReporter-™  modules geeft documentatie van de belangrijkste gebeurtenissen, en maakt uitvoerige nabespreking tussen instructeur en student mogelijk. Bovendien kunt u oefening van eerstehulpverlening en verplaatsing opnemen in het leerproces door optioneel eerstehulps- en reddingsledematen toe te voegen.

 

 

Productvoordelen:

 

• Doeltreffend instructiemiddel door de nadruk te leggen op het uitvoeringsniveau van belangrijke vaardigheden en technieken in reanimatie en defibrillatie

• Natuurgetrouwe anatomie en lichaamskenmerken geven de benodigde eigenschappen voor het aanleren van realistische slachtofferbehandeling en van goede vaardigheden in reanimatie en defibrillatie bij volwassenen

• Verhoogde studentenmotivatie door gebruik te maken van de optionele SkillReporter- en de Micro-HeartSim- modules waardoor het mogelijk is tijdens de training zowel terugkoppeling van de reanimatie te geven als een hartritme toe te voegen. Een uitvoerig verslag voor nabespreking door de instructeur en de student kan worden uitgeprint

 

Producteigenschappen:

 

• Natuurlijke obstructie van de luchtwegen leert de studenten de belangrijke techniek van het openen van de luchtwegen aan, opdat zij in een realistische situatie weten hoe zij het slachtoffer moeten beademen

• Een realistische compressieweerstand leert de studenten hoeveel druk er nodig is voor het uitvoeren van een goede borstcompressie in een echte situatie

• Automatische simulatie van de hartslag aan de halsslagader die is gesynchroniseerd met de ECG voor een realistische controle van de hartslag

• Met de Micro-HeartSim module kunt u handmatig hartritmes ingeven in het scenario, alsook belangrijke gebeurtenissen registreren zoals het aanvragen van hulp, de controle van de ademhaling en de aankomst van de defibrillator

Links

Download software