Gå til innhold
Butikk
Helping improve neonatal outcomes

SimNewB

Avansert opplæring i neonatal gjenoppliving

SimNewB er en trådløs nyfødtsimulator som er laget i samarbeid med American Academy of Pediatrics. Den er designet for å bidra til å forbedre neonatal gjenoppliving, og å oppfylle spesifikke læringsmål i de neonatale gjenopplivingsprotokollene.

SimNewB fokuserer på livets første 10 minutter, og gir realistisk opplæring innen alvorlige intervensjoner som f.eks. lungerekrutteringsmanøvre og avansert luftveisadministrasjon.

Tiltak for å forbedre ventilasjonskvaliteten

Ettersom høyt inspiratorisk trykk og høye tidalvolum under manuell ventilasjon kan være skadelig for neonatale lunger, kan nøyaktig tilbakemelding på ventilasjonstrykk og volum i løpet av opplæring føre til betydelig ventilasjonsforbedring. Dette vil også føre til bedre pasientresultater.

Inkludert detaljert tilbakemelding på:

  • Tid til første ventilasjon
  • Tid til første åndedrag
  • Fraksjonert (inkonsekvent) ventilasjon - volum og trykk.

Takket være sin anatomisk nøyaktige luftvei, realistiske anatomi, kvalitets HLR-overvåking, realistiske tilbakemelding og trådløse design, vil SimNewB bidra til å sikre at brukerne tilegner seg ferdighetene som er nødvendig for å behandle nyfødte med nedsatt motstand mot infeksjoner, i løpet av noen av de mest avgjørende øyeblikkene i livet.

Måler og forbedrer HLR-kvaliteten

Det oppdaterte brukergrensesnittet til SimPad PLUS og LLEAP betyr at du kontinuerlig kan måle og forebedre HLR-ferdighetene. Detaljert sanntidstilbakemelding og oppsummerende ytelsesresultater veileder elevene til å utføre HLR i henhold til retningslinjene.

Lær mer om kvalitets- HLR

Samarbeid for å forbedre resultater for nyfødte

SimNewB nyfødtsimulator er utviklet i samarbeid med American Academy of Pediatrics, og gir nye muligheter for å integrere de mest moderne teknologiene i opplæringsprogrammer for nyfødte.

Når man kombinerer SimNewB med utdanningsinnhold som er utviklet og validert av organisasjoner som f.eks. American Academy of Pediatrics, kan brukerne mestre de nødvendige ferdighetene for stell av neonatale pasienter, og til syvende og sist forbedre pasientresultatene.

Operasjons- og debriefingsvalg

SimPad PLUS

Med sitt intuitive grensesnitt, berøringsskjerm, mobile design og scenarier som er enkle å betjene samt integrert datalogg, bidrar SimPad PLUS til at dere enklere oppnår læringsmålene deres.

LLEAP Instruktør PC

LLEAP-programvaren samler kontrollen av alle PC-drevne Laerdal-simulatorer, og hjelper deg med å utføre simuleringstrening og utvikle nye scenarier slik at du enklere kan nå læringsmålene dine.

Integrert debriefing

Spill inn, del og debrief treningsøkten ved hjelp av synkronisert lyd, video og simuleringsinformasjon fra ett av Laerdals debriefingsalternativer.

Integrate SimNewB into your neonatal clinical training curricula to help improve neonatal outcomes.

Spesifikasjon

Airway

Anatomically accurate, realistic airway
Lung recruitment manoeuvre
Oral and nasal ET tube insertion
LMA Insertion
Sellick manoeuvre
Positive-pressure ventilation
Right mainstem intubation
Suctioning
Variable lung resistance
Gastric tube insertion

Breathing/Respirations

Spontaneous breathing, with variable rate
Bilateral and unilateral chest rise and fall with mechanical ventilation
Normal and abnormal breath sounds
Simulated oxygen saturation
Breathing complications
Pneumothorax
Unilateral chest movement with mechanical ventilation
Unilateral breath sounds
Unilateral needle thoracentesis, mid-axillary

Cardiovascular System

Extensive ECG Library with rates from 10 - 300 bpm
Simulated ECG monitoring via 3-lead monitor

Vascular Access

Patent, cuttable umbilicus with venous and arterial access for bolus or infusion
Simulated blood flashback upon cannulation
Bilateral interosseous access

Other Features

Rotating pupils with normal, blown and constricted pupils
Movement in all four limbs: limp, tone, spontaneous motion and seizure
SimStore Scenarios to include 7th Edition NRP curricula

Circulation

Heart Sounds
Palpable umbilical pulse
Bilateral brachial pulse
Central cyanosis

Sounds

Vocal: Grunt breathing, crying, hiccups and others
Lung: Normal, stridor, pneumonia and others
Heart: Normal, diastolic murmur, systolic murmur and others

Debriefing

Web-camera recording (SessionViewer PC)
Debrief event log

Live Feedback

Quality ventilations
Quality CPR
You must be logged in to submit the form.