Gå til innhold
Bystander CPR Saves Lives

Little Anne QCPR

Now with QCPR feedback technology, to help instructors improve CPR training quality, efficiency, and learner engagement.

Forbedre kvaliteten for å øke overlevelsen

Forskning viser at god kunnskap om HLR spiller en avgjørende rolle for økt overlevelse ved hjertestans.1,2 God trening er grunnleggende for å utføre HLR, men det er en utfordring for instruktører å gi presis og objektiv veiledning på deltagerenes utførelse av HLR. Little Anne QCPR er nå tilgengelig med sanntidstilbakemelding, noe som har vist seg å forbedre både HLR-ferdighetene og selve kurset.3