Private Label BaXstrap™

Private Label Version

BaXstrap ryggbrett kan leveres med eget firmanavn og/eller logo.

Du kan velge mellom gult og oliven grønt brett, bokstavene er blå og det er maks 20 bokstaver og en logo pr brett.

Ønsker du mer informasjon kan du ta kontakt med kundeservice pr e-post eller telefon 51 51 76 66.

Det er ca 16-18 ukers leveringstid for BaXstrap private label ryggbrett.