Tren på kjerneferdigheter til behandling av pediatriske sykehuspasienter

Nursing Kid er en treningsdukke som forestiller et seks år gammelt barn. Ideell til klinisk opplæring av sentrale ferdigheter for personell ved pediatriske avdelinger. Den er svært mobil, og kan i tillegg til kliniske ferdigheter brukes til å trene på sykehustransport. Dukken gir effektiv opplæring i pleie og håndtering av en rekke vanlige og uvanlige tilstander hos pediatriske sykehuspasienter. Blant annet:

  • Sårvurdering og -pleie.
  • Håndtering av mishandlede barn.
  • Auskultasjon og diagnose av normale og unormale hjerte-, puste- og tarmlyder.
  • Intravenøs kanylering, medikamentadministrasjon, pleie og stell av punksjonssted.
  • Urinkateterisering på begge kjønn (med utskiftbart genitalia).
  • Luftveisferdighetene; Nasogastrisk og orogastrisk intubasjon, suging av trakea og innsetting, festing og stell av endotrakealtuber.
  • Intramuskulær injeksjon i deltamuskel (tosidig), lår (tosidig) og glutealområdet.

    

  

Få mest mulig ut av treningen med SimPad

Ved bruk av SimPad sammen med treningsscenarioer forsikrer du at undervisningen er konsekvent. Dermed fastsettes korrekt pleieprosedyre. 

I tillegg til scenarioadministrasjon kan også SimPad brukes til å kontrollere den simulerte pasientens livstegn, overvåke 
simuleringsøkten og gi tilbakemeldinger på elevers prestasjoner ved at den loggfører alle hendelser i en treningsøkt. 

Les mer om SimPad her >

    

Tren på Sårvurdering og sårpleie med tilleggsmodulen

Treningsdukkeplatformen til Nursing Kid kan bygges videre med kjøp av en pediatrisk traumemodul. Med tilleggsmodulen kan man bytte ut normale kroppsdeler med kritisk skadete for å trene på sårvurdering og -pleie.