Anatomisk riktig modell av en barnekropp. Denne brukes til å lære de anatomiske forskjellene mellom barn og voksne i forbindelse med håndtering av luftveier.

– Anatomisk riktige luftveier gjør det mulig å tilpasse og sette inn forskjellig utstyr:
– Innsetting av orofaryngeal og nasofaryngeal tube i luftveiene 
– Innsetting og festing av endotrakealtube
– Ventilasjonsbag med maske
– Suging av trakea
– Manuelt generert karotispuls
– Lukkede brystkompresjoner