AED Resusci Anne SkillGuide og SkillReporter har blitt fjernet fra Laerdals portefølje. 


Så lenge lageret rekker vil det fortsatt være mulig å kjøpe deler, tilbehør og forbruksvarer til AED Resusci Anne SkillGuide og SkillReporter under fanene til venstre.