Det livaktige benet med simulert tibia er designet av Laerdal til trening innen intraossøs kanyleplassering, medisinering og tilførsel av væske.

Fordeler

  • Realistiske landemerker på tibia gjør identifisering av innsettingsområdet enkelt.
  • Det simulerte tibiabenet gir realistisk motstand ved innføring av kanylen I ben- og marghule.
  • Det er mulig å frembringe simulert benmarg for å verifisere korrekt kanyleplassering.
  • Det kan tilføres opp til 1000ml medisin og væske.

Funksjoner:

  • Livaktig ben med erstattbar tibiabens IO modul.
  • Huden festes med borrelås for å muliggjøre enkel rotering av injeksjonsstedet og gjør det enkelt å bytte hud.
  • Benet kan brukes som ferdighetstrener alene, eller sammen med Laerdal SimPads voksne serie av simuleringsdukker.