Konsistent kvalitet

Det er klar enighet om at HLR av høy kvalitet redder liv. 1,2 Men hvordan vet du om dine team alltid gir kompresjoner av høy kvalitet? CPRmeter 2 er et enkelt verktøy du kan bruke for å sikre dette.3,4 CPRmeter 2 gir tilbakemelding i sanntid om dybde, hastighet og oppslipp av brystkassen. Rett etter hendelsen kan kvaliteten på utført HLR evalueres ved hjelp av hendelses-statistikker.  

 

Få umiddelbar tilbakemelding på kvaliteten du leverer

 

 

Rask og enkel debriefing

Gå gjennom  statistikk over kvaliteten på gjennomførte kompresjoner med ett tastetrykk. Der gjenopplivning foregår er det ofte hektisk med førstehjelpspersonell spredt rundt i området. Å ha umiddelbar tilgang til viktig, objektiv ytelsesdata gir rask tilbakemelding og debriefing, noe som forbedrer både ytelse og resultat.6,7,8

 

Nye og forbedrede funksjoner

Nytt ergonomisk design Større og skarpere skjerm Enkle rengjørings- og desinfeksjonsmetoder
     
Lengre kjøretid med AAA-batteri Lav eierkostnad Raske trådløse oppdateringer av programvare

 

VANLIGE SPØRSMÅL

Hvordan fungerer CPRmeter 2?

CPRmeter 2 har to integrerte sensorer: én måler akselerering og den andre måler kraft. En avansert mikroprosessor måler begge parameterne kontinuerlig gjennom hver kompresjon, og spesielle algoritmer konverterer den innsamlede dataen til meningsfylt informasjon.

Akselerometeret måler dybde og frekvens på brystveggens bevegelse gjennom hver kompresjon og konverterer dette til reist avstand. Kraftsensoren måler kraften som påføres brystveggen ved HLR og brukes til flere formål. Det viktigste formålet er å registrere når trykket ikke frigjøres fullstendig mellom hver kompresjon, dvs. å gi tilbakemelding dersom førstehjelpspersonell ikke slipper brystveggen helt opp mellom kompresjonene.

CPRmeter 2 bruker lignende Q-CPR-teknologi som man finner i Philips MRx, Philips XL+ og Philips FR3-defibrillatorer.

 
Kan CPRmeter 2 brukes på barn eller spedbarn?
CPRmeter 2 er på nåværende tidspunkt designet for å brukes på barn som er eldre enn 8 år, eller barn som  veier mer enn 25 kg.
 
Kan CPRmeter 2 forbli på pasientens bryst under defibrillering?

Når støt er påkrevet kan CPRmeter 2 forbli på pasientens bryst, men kompresjoner må stoppes og hender fjernes fra CPRmeter 2. All pasientkontakt må opphøre mens defibrillering pågår og når det ellers er nødvendig i henhold til gjeldende defibrilleringsprotokoll.

 
Hva skal jeg gjøre hvis jeg bruker CPRmeter 2 med en treningsdukke som gir tilbakemelding?

Du bør slå av tilbakemeldingen som gis fra treningsdukken. CPRmeter 2 er en medisinsk enhet designet for å gi redningspersonen HLR-veileding som kan brukes på en rekke pasienter med mange komplekse brystegenskaper. HLR-dukker har oftest en forenklet mekanisk modell av brystet som er egnet for opplæring av brukere i utførelse av HLR.  Disse to modellene har derfor som oftest forskjellige målingsteknologier og toleranser som gjør det vanskelig å
sammenligne og følge begge sett med tilbakemeldinger som gis.

 
Kan jeg bruke CPRmeter 2 under transport av pasienten i en ambulanse?

CPRmeter 2 er ikke ment for bruk i et miljø som er i bevegelse, som f.eks. en ambulanse. Brukes CPRmeter 2 under pasienttransport kan den gi unøyaktig tilbakemelding. Du kan med andre ord ikke stole på tilbakemeldinger om dybde fra CPRmeter 2 når HLR pågår under slike forhold. Det er derimot ikke nødvendig å fjerne enheten fra pasienten.

 
Kan CPRmeter 2 brukes i regn og andre ufordelaktige værforhold?

Ja, CPRmeter 2 har en klassifisering på IP 55.

Beskyttet mot begrenset støvinntrenging.

Beskyttet mot høytrykksdyser med vann fra alle retninger.

 
Hvor lenge vil batteriet vare?

CPRmeter 2 overvåker kontinuerlig strømmen i de to AAA-batteriene. Indikatoren for lavt batteri vises under en HLR-hendelse hvis gjenværende strøm er mindre enn det som kreves for en hel HLR-hendelse. Batteriet skal vare i minst 10 episoder, hver på minst 30 minutter med kontinuerlig HLR. Dersom CPRmeter 2 forblir i standby-modus skal batteriet vare i minst to år og gjennom to HLR-hendelser, hver på 30 minutter. Vi anbefaler å bruke alkaliske batterier av god kvalitet i CPRmeter 2.

 
Kan jeg vise Q-CPR Quick Review-hendelsesstatistikk etter at CPRmeter 2 er slått av?

HLR-hendelsesstatistikk lagres når CPRmeter 2 slås av. Når det slås på igjen kan statistikken fra den lagrede HLR-hendelsen gjennomgås. Når CPRmeter 2 brukes i en ny HLR-hendelse, fjernes de foregående hendelsesstatistikkene fra Quick Review, og den nye hendelsesstatistikken vises i Q-CPR Quick Review.

 
Hva er Q-CPR?

Q-CPR er en varemerket teknologiplattform utviklet av Laerdal som skal hjelpe førstehjelpspersonell å trene opp sine HLR-ferdigheter til å kunne til å kunne yte kvalitets-HLR i tråd med retningslinjene i reelle akuttsituasjoner. Teknologien gir objektiv måling og korrigerende tilbakemelding på essiensielle HLR-parametere, samt parameterlogging for påfølgende debriefing eller analyse.

 
Hvor ofte skal pasientplasteret skiftes ut.
Pasientplasteret skal skiftes ut etter klinisk bruk, hvert andre år.

 

 

 

References

  1. Steven L. Kronick, Michael C. Kurz, et al Part 4: Systems of Care and Continuous Quality Improvement 2015 American Heart Association Guidelines Update for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation. 2015;132:S397-S413
  2. Nichol G, Thomas E, Callaway CW, Hedges J, Powell JL, Aufderheide TP, Rea T, Lowe R, Brown T, Dreyer J, Davis D, Idris A, Stiell I; Resuscitation Outcomes Consortium Investigators. Regional variation in out-of-hospital cardiac arrest incidence and outcome [published correction appears in JAMA. 2008;300:1763]. JAMA. 2008;300:1423–1431.
  3. Buleon, J. Parienti, J-J, Halbout, L., et. al.(2013) AJEM; Improvement in chest compression quality using feedback device (CPRmeter):a simulation randomized crossover study
  4. Skorning, M., Beckers, S.K., Brokmann, J.C., et al. (2010), Resuscitation; New Visual Feedback Device Improves Performance of Chest Compressions by Professionals in Simulated Cardiac Arrest”
  5. Link MS, Atkins DL, Passman RS, Halperin HR, Samson RA, White RD, Cudnik MT, Berg MD, Kudenchuk PJ, Kerber RE. Part 6: electrical therapies: automated external defibrillators, defibrillation, cardioversion, and pacing: 2010 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation. 2010;122(suppl 3):S706 –S719.
  6. Edelson, D. P., B. Litzinger, V. Arora, D. Walsh, S. Kim, D. S. Lauderdale, T. L. Vanden Hoek, L. B. Becker, and B. S. Abella. 2008. Improving inhospital cardiac arrest process and outcomes with performance debriefing. Archives of Internal Medicine 168(10):1063-1069.
  7. Zebuhr C, Sutton RM, Morrison W, Niles D, Boyle L, Nishisaki A, Meaney P, Leffelman J, Berg RA, Nadkarni VM. Evaluation of quantitative debriefing after pediatric cardiac arrest. Resuscitation. 2012;83:1124–1128.
  8. Dine CJ, Gersh RE, Leary M, Riegel BJ, Bellini LM, Abella BS. Improving cardiopulmonary resuscitation quality and resuscitation training by combining audiovisual feedback and debriefing. Crit Care Med. 2008