For å trene på observasjoner og avanserte ferdigheter i akutte situasjoner

Hvordan forbereder man seg på virkelige nødsituasjoner? Nødsituasjoner kan oppstå sjelden og uventet, så hvordan kan nødetatene sikre at deres kliniske beslutninger, ferdigheter og reaksjoner vil være på det konsistent høye nivået som forventes av dem?

Treningsdukken Resusci Anne Simulator er utviklet for unike opplæringsbehov innen førstehjelp både før og under innleggelse på sykehus. Den er anatomisk realistisk og med en rekke egenskaper som oppfyller mange opplæringsbehov:

  • Luftveishåndtering med pocketmask/maskebag, laryngstube/maske, Igel og endotracheal intubasjon
  • Spontan pusting
  • Ekte defibrillering og synkronisert EKG
  • I.v.-injeksjon
  • I.O injeksjon
  • Blodtrykksmåling ved auskultasjon og palpatorisk systolisk
  • Pulser radialis og carotis
  • hjerte, lungelyder og vokallyder for grunnleggende simuleringsopplæring.
  • Tydelig tilbakemelding på kvaliteten og prestasjonsvnivået vises på SimPad PLUS

En mobil og dynamisk løsning for øvelser og opplæring

Driftes med SimPad PLUS

SimPad PLUS gir instruktørene et intuitivt grensesnitt, berøringsskjerm, scenarier som er enkle å betjene samt integrert datalogg som kan bidra til at læringsmålene enkelt kan nås. 

SimPad PLUS fungerer trådløst og gir fleksibel styring av simulatorens fysiske reaksjoner. Et enkelt tastetrykk på skjermen vil gi ekstra læringsutbytte fra hendelsene etter hvert som de oppstår. Dette sørger igjen for at egenskaper som kan redde liv kan læres og øves inn på et høyt nivå.

Lær mer om SimPad PLUS >

    

Gjør øvelsene mer realistiske ved hjelp av en pasientmonitor

En pasientmonitor øker realismen og gjør det mulig å kjøre scenariet in-situ, slik at det kan trenes på å overvåke, tolke og håndtere pasienten utfra ulike situasjoner. 

Lær mer om muligheten for pasientmonitor >

     

Tydelig tilbakemelding på HLR kvaliteten i SimPad PLUS

SimPad PLUS gir instruktøren oversikt over prestasjonene på kompresjoner, ventilering og håndplassering. Ved å få tilbakemelding i sanntid vil kvalitets HLR læres, individuelt eller i team. 

Bruk det innebygde programmet Log Viewer til debriefing umiddelbart etter en simuleringstrening, eller integrer SimView, SimView Mobile eller Session Viewer for å ta i bruk videoopptak sammen med den tidsmerkede loggen for å øke læringsutbyttet av debriefingen. 

    

    

Oppretter et miljø for vellykket simuleringstrening

Bruk SimStore for å utvide opplæringsprogrammet ytterligere ved hjelp av forhåndsprogrammert innhold basert på kliniske retningslinjer og utviklet av bransjeledende eksperter.

Spar tid og hent validerte scenarier fra www.mysimcenter.com