Dette er en naturtro modell av et 3 måneder gammelt barn, og den brukes til opplæring og øvelse i grunnleggende og avansert håndtering av luftveiene. Det nye og unike materialet som er brukt til hud og vev, gjør modellen enda mer naturtro.

– Naturtro anatomi: tunge, orofarynks, epiglottis, larynks, stemmebånd og trakea
– Ventilasjonsbag med maske
– Sellicks manøver
– Oral/nasal intubasjon
– Larynksmaske (LMA)
– Naturtro, kunstig vev
– Riktig tubeplassering kan kontrolleres med praktiske innblåsingstester
– Simulert innblåsing av luft i magen