QCPR: Kvalitets- HLR redder liv

De seks stegene av Kvalitets- Hjerte- Lungeredning (QCPR)

Når det gjelder HLR, teller kvalitet

Spore

Måle

Forbedre

Laerdals nye treningsdukke med QCPR er utviklet for å måle kjernekomponentene i brukernes HLR-ferdigheter. Intuitiv og brukervennlig veiledning angir:

  • Kompresjonshastighet og dybde.
  • Relaksasjon (leaning).
  • Om kompresjonsavbrudd oppstår.
  • Riktig ventilasjonsvolum.

Fjern usikkerheten fra HLR-trening. Objektiv måling gir objektiv bedømming. Resultater loggføres og lagres for sammenligning og oppfølging av HLR-kompetanseutvikling over tid. Gjennom vår løsning med flere treningsdukker kan  en instruktør følge treningen til flere studenter samtidig.

Forskning viser at bruk av tilbakemelding under HLR-opplæring forbedrer både læringen og bevarer ferdighetene  lenger. Sanntidstilbakemelding forbedrer prestasjon både under opplæring og påfølgende gjennomgang. Kort sagt, økt kunnskap øker praktiske resultater.

   

QCPR - Forskning og undersøkelser

Det finnes mange faktorer som bidrar til overlevelse, men ingen er så viktige som å motta HLR av høy kvalitet. De siste ti årene har omfattende forskningsarbeid fremhevet verdien av høykvalitets-HLR.

I en ny evaluering og metaanalyse av litteratur innen gjenopplivingsforskning påviste Wallace et al. (2013) en sterk sammenheng mellom overlevelse og kompresjonsdybde og -hastighet. Forskning viser at tilstrekkelig kompresjonsdybde og minst mulig kompresjonsavbrudd før en avgir sjokk, henger sammen med vellykket defibrillering (Edelson et al., 2006).

Det er imdlertid ikke enkelt å levere HLR av høy kvalitet. Selv det mest erfarne medisinske personell har vist seg å prestere dårlig altfor ofte . . . men det finnes håp.

I en evaluering av forskning på bruk av HLR-tilbakemeldingsenheter påviste Yeung et al. (2009) at tilbakemelding i sanntid under opplæring forbedrer læring og bevaring av HLR-ferdigheter og, ikke minst, forbedrer prestasjoner under reelle gjenopplivinger. Forskning tyder på at HLR-prestasjoner under reelle gjenopplivinger forbedres både for medisinsk personell i og utenfor sykehus,  når de veiledes av tilbakemelding i sanntid (Abella et al., 2007, Kramer-Johansen, 2006). Bobrow et al. (2013) viste at scenariebasert opplæring med sanntidstilbakemelding og bruk av slik tilbakemelding under faktiske gjenopplivinger var forbundet med dramatiske økninger i HLR-kvalitet og overlevelse.

Bevisene er soleklare. Sanntidstilbakemelding under opplæring og klinisk praksis forbedrer HLR-prestasjonen, og høykvalitets-HLR redder liv.

Kvalitet teller, og sanntidstilbakemelding kan gi deg nettopp det.

Finn konfigurasjonen av Resusci Anne with QCPR eller Resusci Baby with QCPR som passer best til deg.