HLR

Helt siden Resusci Anne ble introdusert i 1960 har Laerdal vært forpliktet til å spre opplæring i HLR, både blant helsepersonell og legfolk.

Siden den gang har ''Annedukken'' trent over 400 millioner mennesker i disse livsviktige ferdighetene, med det resultat at rundt én million liv er blitt reddet.   

Arven etter henne er stor, ettersom mange har fulgt i hennes fotspor. Hele spekteret av våre løsninger for trening og opplæring i HLR er utviklet for å styrke Livredningskjeden. Porteføljen omfatter treningsdukker i voksen, barn og spebarnstørrelse, AED (automatisk ekstern defibrillering), treningsutstyr og annet støttemateriell.     

Videreutviklingen av våre løsninger for trening og opplæring i HLR forblir i tråd med vår misjon - Helping save lives.