Gå til innhold

In-Service Home Care Training Simulator

In-Service Home Care Training Simulator brukes til å øve på gastrointestinale pleieprosedyrer som krever urologisk og rektal tilgang

Oversikt

Realistiske ledd muliggjør korrekt posisjonering for prosedyrer

 • Utskiftbare genitalier med konnektorer og kolonreservoar
 • Innsetting og fjerning av rektaltube
 • Administrering av klyster

Genitalier med konnektorer og urinreservoar muliggjør urologiske pleieprosedyrer:

 • Perineal pleie
 • Vaginal medisinering
 • Pasientfinformasjon av intermitterende selvkateterisering
 • Innsetting, pleie, skylling og fjerning av permanent kateter
 • Urinoppsamling
 • Kontinuerlig blæreskylling
 • Bukplate med utskiftbart stomiområde muliggjør simulering av behandling av cystostomi-slange og urinavledning

Utskiftbare sårpleie-moduler gir ekstra realisme:

 • Gluteale og ventralgluteale sårmoduler for stadieinndeling, rensing, bandasjering og forebygging av trykksår
 • Lårmodul for sårskylling og pakkeprosedyre
 • Lårmodul for mekanisk avgrading inkludert fjerning av dødt vev og skylling
 • Muliggjør dorsal gluteal, ventral gluteal og lår IM-injeksjoner
You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.

Velkommen tilbake

Økten din gikk ut mens du var borte. Ønsker du å fortsette pålogget?

Fortsett Utlogging