Gå til innhold

Kjøp Nursing Anne

Treningsdukke til å simulering av rekke pasientvurderings- og pleieprosedyrer på kvinnelige sykehuspasienter. Inkluderer auskultasjon, vokallyder og en oppdatert blodtrykksarm (ved bruk sammen med nye SimPad) som simulerer vitale tegn. Moduler for brystundersøkelse, postoperativ pleie ved mastektomi og fundusmassasje kan legges til og gjør denne modellen av en voksen kvinne komplett.
You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.