Gå til innhold

SimBaby med trakeostomi

Bidra til å forbedre opplæringen i trakeostomi og kritisk pleie for pediatriske pasienter.

SimBaby med trakeostomi er en simulator for et 9 måneders gammelt barn med kontrollerbar stomi. Med den kan du trene på spesifikke læringsmål ved innledende vurdering og behandling, i tillegg til realistisk simulering av trakeostomipleie.


Trygg pleie for pediatriske pasienter

En trådløs simulator som støtter hele pasientforløpet - fra intensivpleie på sykehuset, i løpet av ambulansetransport og ved pleie i hjemmet - SimBaby med trakeostomi brukes for å gi bedre selvtillit og kompetanse ved alle aspekter ved pediatrisk pleie.

Hvis du allerede eier en SimBaby, så kan du kjøpe en trakeostomioppgradering. 

Øv deg på tidlig vurdering, diagnose og intervensjon

Sammenlignet med voksne, kan barn ha forskjellig fysiologisk respons på traume. Hvis man lærer seg å raskt oppdage og respondere på nødssituasjoner som omfatter åndedrett, sjokk og hjertestans, kan det forbedre helsepersonellets evne til å respondere på en tryggere måte i en nødssituasjon.

Vurdere den kapillære påfyllingstiden

Teste pupillens lysrefleks

Sjekke de bilateralepulsene

Bekymringsfri simulering

Gjennom vår omfattende portefølje av opplæring og tekniske tjenester kan vi passe på at din simulator alltid er oppdatert og klar for scenariotrening. 

Referanser

T. A. Stanley, M. Battles, N. Bezruczko, C. Latty (2019), Efficacy of Simulation for Caregivers of Children With a Tracheostomy, Clinical Simulation in Nursing, 2019 Juni; 31:6-19. 

K Prickett, A Deshpande, H Paschal, D Simon, KB Hebbar (2019) Simulation-based education to improve emergency management skills in caregivers of tracheostomy patients International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 2019 Mai; 120:157-161. 

N M Tofil, C Rutledge, J L Zinkan et al, (2013), Ventilator Caregiver Education through the Use of High-Fidelity Pediatric Simulators: A Pilot Study, Clinical Pediatrics, 2013 Oktober; Vol 52 Issue 11; 1038-1043. 

N M Tofil et al, (2018) Tracheostomy Education for Parents Utilizing Simulation: A New Paradigm In Parental Education, Pediatric Nursing, Mai-Juni 2018, Vol. 44, Nr. 3; 111.

J Thrasher et al (2018), Hospital to Home: A Quality Improvement Initiative to Implement High-fidelity Simulation Training for Caregivers of Children Requiring Long-term Mechanical Ventilation, Journal of Pediatric Nursing, 2018 Jan - Feb;38:114-121.

Spesifikasjoner

  • Kontrollerbare trakeostomistørrelser for en realistisk innsetting av trakealslanger. Innstillinger: Åpen, delvis åpen, lukket.
  • Pose-ventil-ventilering
  • Koble til en mekanisk ventilator
  • Simuler falsk passasje eller fjerning av en slimpropp

For en fullstendig liste over spesifikasjoner, se SimBaby-siden

You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.

Velkommen tilbake

Økten din gikk ut mens du var borte. Ønsker du å fortsette pålogget?

Fortsett Utlogging