Znaczenie resuscytacji
Dla przeszkolonych ratowników oczywiste jest, że w przypadku nagłego zatrzymania akcji serca, krytyczne znaczenie dla przeżycia pacjenta mają czynnik czasu i optymalna terapia. Jakościowa resuscytacja krążeniowo-oddechowa połączona z wczesną defibrylacją to kluczowy czynnik zwiększający szanse przeżycia.1-3 Wytyczne 4-5 zawierają informacje o niektórych parametrach określających jakościową resuscytację krążeniowo-oddechową. Pozostaje jednak problem, z jakim muszą zmagać się osoby udzielające pierwszej pomocy:

Jak zapewnić konsekwentne przestrzeganie wytycznych jakościowej resuscytacji w całym łańcuchu przeżycia?


Każdy pacjent jest inny

Chest-depth-force-relationshipsW Wytycznych z 2010 r. zaleca się wykonywanie uciśnięć klatki piersiowej do głębokości co najmniej 5 cm. Nie jest jednak łatwo stwierdzić, kiedy głębokość 5 cm została osiągnięta. Sztywność klatki piersiowej jest różna u różnych pacjentów. W przypadku niektórych pacjentów trzeba użyć większej siły, aby spełnić zalecenie Wytycznych, co jeszcze bardziej komplikuje sytuację. Tomlinson i wsp. (2007) wykazali, że siła potrzebna do uzyskania minimalnej głębokości uciśnięcia klatki piersiowej u pacjentów wynosi od 10 do 55 kg. 6

sidebyside3

Jak działa CPRmeter™?
CPRmeter™ posiada dwa wbudowane czujniki: jeden mierzy przyspieszenie, drugi siłę. Zaawansowany mikroprocesor stale mierzy oba te parametry w trakcie każdego uciśnięcia, a specjalne algorytmy przekształcają zgromadzone dane w znaczące informacje.

Akcelerometr mierzy głębokość i częstość ruchów klatki piersiowej w trakcie każdego uciśnięcia i oblicza na ich podstawie przebytą odległość. Czujnik siły mierzy siłę zastosowaną w trakcie resuscytacji; inna jego funkcja polega na wykrywaniu, czy między uciśnięciami następuje całkowite zwolnienie klatki piersiowej. Urządzenie rejestruje i sygnalizuje pochylanie się do przodu ratownika w trakcie resuscytacji. Przeszkolonemu ratownikowi pomaga to w zgodnym z wytycznymi wykonywaniu uciśnień, bez względu na stopień sztywności klatki piersiowej pacjenta.

Dzięki odpornej konstrukcji i doskonałej widoczności wskaźników – niezależnie od kąta ustawienia urządzenia i warunków otoczenia – CPRmeter nadaje się doskonale do użycia w sytuacjach zagrożenia, w których trudno o spokój i skupienie.

videoImage2

Tu można włączyć interaktywną prezentację zawierającą materiały wideo z instrukcją użytkowania i konserwacji urządzenia CPR meter.

 Materiały wideo można wyświetlać osobno lub wszystkie razem, za naciśnięciem przycisku"Play All".

Wideo są dostępne w kilku językach; do wyboru języka służy rozwijane menu pod ekranem wideo.

Informacje zwrotne wyświetlane na ekranie

Właściwa głębokość, zwolnienie i częstość uciśnięć

Uciskaj głębiej

Zwalniaj nacisk pomiędzy uciśnięciami

Uciskaj wolniej

Czas braku aktywności

Licznik uciśnięć

screen1small

screen3small

screen2small

screen5small

screen4small

screen6small
Zapewnienie jakości
 
Choć wskaźniki przeżycia osób po nagłym zatrzymaniu akcji serca nie zmieniły się zasadniczo w ciągu ostatnich 25 lat, najnowsze badania pokazują, że możliwa jest znaczna poprawa statystyk medycznych w tym zakresie, o ile organizacje zdrowia publicznego opieki zdrowotnej wdrożą inicjatywy dot. systematycznego zapewnienia jakości (QA) i doskonalenia jakości (QI).7-8

Korzystając z najnowszej generacji technologii Q-CPR firmy Laerdal, urządzenie CPRmeter™ rejestruje i dokumentuje sposób wykonania resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Możliwość przedstawienia w obiektywny sposób przebiegu zdarzeń znacznie ułatwia usprawnianie współpracy w zespole i ustalanie optymalnego sposobu działania, zwiększającego szanse przeżycia pacjenta.7-8

QreviewJakościowa RKO – szybki przegląd
Możliwość dokonania natychmiastowej samooceny wykonanej resuscytacji jaką daje CPRmeter™ to dla przeszkolonych ratowników źródło zarówno inspiracji, jak i motywacji. Pomaga uzyskać pewność, że resuscytacja została przeprowadzona optymalnie, względnie dostrzec punkty wymagające poprawy, omawiane w fazie podsumowania.

reviewJakościowa RKO – omówienie
Na instalowanej dodatkowo karcie Micro SD można zapisać pełną statystykę zdarzeń na potrzeby szczegółowych ocen i raportów podsumowujących. Wystarczy zainstalować oprogramowanie do analizy resuscytacji (Q-CPR Review), które pozwala użytkownikowi:

- Sporządzić graficzny obraz danego przypadku defibrylacji na potrzeby raportu podsumowującego
- Sporządzić i wydrukować indywidualną kartę raportu z resuscytacji
- Zestawiać statystyki zdarzeń dla wielu przypadków resuscytacji

Oprogramowanie Q-CPR Review to podstawa skutecznego programu poprawy jakości resuscytacji krążeniowo-oddechowej.


 

CPRmeter™ pomaga utrwalać umiejętności 9,10,11
Na kursach zaawansowanych (ALS) i podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (BLS) należy wykazać się umiejętnością przeprowadzania zgodnej z wytycznymi resuscytacji krążeniowo-oddechowej 12. Z badań wynika, że po tradycyjnym szkoleniu w wykonywaniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej następuje szybki spadek umiejętności w tym zakresie 13,14,15. Jako sposoby uporania się z tym problemem zaproponowano częstsze kursy utrwalające, zwiększenie ilości ćwiczeń praktycznych i skrócenie okresów między kolejnymi certyfikacjami.16 Cenną pomocą w przeprowadzaniu częstszych, a mniej intensywnych szkoleń utrwalających jest urządzenie CPRmeter™. Użyte z manekinem szkoleniowym, może pomóc ćwiczącemu w podwyższeniu i utrwaleniu umiejętności w zakresie resuscytacji, a instruktorowi ułatwić ocenę kwalifikacji w aspekcie ponownej certyfikacji.

CPRmeter ułatwia instruowanie ratowników ćwiczących wykonywanie jakościowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej dzięki przekazywanym w czasie rzeczywistym informacjom zwrotnym dotyczącym podstawowych parametrów resuscytacji.

Literatura:

1. Cobb L.A., Fahrenbruch C.E., Walsh T.R., Copass M.K., Olsufka M. Breskin M., Hallstrom A.P.:
Influence of cardiopulmonary resuscitation prior to defibrillation in patients with out-of-hospital ventricular fibrillation. JAMA. 1999; 281: 1182-1188.

2. Wik L., Hansen T.B., Fylling F., Steen T., Vaagenes P., Auestad B.H., Steen P.A.: Delaying defibrillation to give basic cardiopulmonary resuscitation to patients with out-of-hospital ventricular fibrillation: a randomized trial. JAMA. 2003; 289: 1389-1395.

3. Vilke G.M., Chan T.C., Dunford J.V., Metz M., Ochs G., Smith A., Fisher R., Poste J.C., McCallum-Brown L., Davis D.P.: The three-phase model of cardiac arrest as applied to ventricular fibrillation in a large, urban emergency medical services system. Resuscitation. 2005; 64: 341-346.

4. AHA guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation & and Emergency Cardiovascular Care, Part 4: adult Basic Life Support. Circulation.2005;112(suppl IV).

5. ERC guidelines for Resuscitation 2005. Resuscitation 2005; 67(S1)

6. Tomlinson A.E., Nysaether J., Kramer-Johansen J., Steen P.A., Dorph E.: Compression forcedepth relationship during out-of-hospital cardiopulmonary resuscitation. Resuscitation. 2007; 72: 364-370.

7. Dine C.J., Gersh R.E., Leary M., Riegel B.J., Bellini L.M., Abella .BS.: Improving cardiopulmonary resuscitation quality and resuscitation training by combining audiovisual feedback and debriefing. Crit Care Med. 2008; .

8. Edelson D.P., Litzinger B., Arora V., Walsh D., Kim S., Lauderdale D.S., Vanden Hoek T.L., Becker L.B., Abella B.S.: Improving in-hospital cardiac arrest process and outcomes with performance debriefing. Arch Intern Med. 2008; 168: 1063-1069

9. Wik L., Thowsen J., Steen PA.: An automated voice advisory manikin system for training in basic life support without an instructor. A novel approach to CPR training. Resuscitation. 2001; 50: 167-172.

10. Wik L., Myklebust H., Auestad B.H., Steen P.A.: Retention of basic life support skills 6 months after training with an automated voice advisory manikin system without instructor involvement. Resuscitation. 2002; 52: 273-279.

11. Data on File, Laerdal Medical AS. 2009

12. Chamberlain D.A., Hazinski M.F., European Resuscitation Council, American Heart Association, Heart and Stroke Foundation of Canada, Australia and New Zealand Resuscitation Council, Resuscitation Council of Southern Africa, Consejo Latino-Americano de Resuscitacion. Education in resuscitation. Resuscitation. 2003; 59: 11-43.

13. Kaye W., Mancini M.E.: (1986), "Retention of cardiopulmonary resuscitation skills by physicians, registered nurses, and the general public", Critical Care Medicine,14, 620-622.

14. Moser D.K., Coleman S.: (1992), "Recommendations for improving cardiopulmonary resuscitation skills retention", Heart Lung, 21, 372-380

15. Broomfield R.: (1996), "A quasi-experimental research to investigate the retention of basic cardiopulmonary resuscitation skills and knowledge by qualified nurses following a course in professional development", Journal of Advanced Nursing, 23, 1016-1023.

16. Smith K.K., Gilcreast D., Pierce K.: (2008) Evaluation of staff 's retention of ACLS and BLS skills. Resuscitation;78: 59-65.