Przejdź do treści
Otwórz wyszukiwarkę

Uzupełniające scenariusze przygotowane do walki z COVID-19

Bezpłatne scenariusze przygotowane pod COVID-19

Choroba (COVID-19) spowodowała kryzys w służbie zdrowia, co powoduje znaczne obciążenie w przypadku szkoleń między innymi w szpitalach, pogotowiu ratunkowym czy placówkach opieki długoterminowej.

Aby pomóc w przygotowaniu personelu i zespołów, Laerdal Medical i partnerzy stworzyli zestaw bezpłatnych scenariuszy, które pomogą Ci się przygotować do walki z koronawirusem.

Znajdź swój scenariusz

Normalny poród z symptomami COVID-19

Scenariusz przedstawia przypadek 28-letniej kobiety, u której rozpoczęła się akcja porodowa. Kobieta przyjechała na porodówkę. Pacjentka ciągle kaszle, jest jej gorąco i wykazuje umiarkowane symptomy zarażenia COVID-19. Silne i regularne skurcze wskazują, że poród jest bliski.  Po przybyciu do szpitala kobieta została poddana segregacji i przeniesiona wraz ze swoim partnerem do odizolowanego pokoju. Symulacja rozpoczyna się, gdy kobieta znajduje się na sali porodowej i zaraz urodzi dziecko. Zaobserwowano u niej kaszel oraz oznaki gorączki, jednak nie przeprowadzono oceny fizycznej.

Cele szkolenia:

Po symulacji uczestnicy powinni umieć:

 • Założyć środki ochrony indywidualnej zgodnie z procedurą
 • Rozpoznać symptomy COVID-19
 • Pomóc kobiecie z podejrzeniem COVID-19 w normalnym porodzie zdrowego dziecka, zachowując wysokie standardy higieny oraz zapobiegania infekcji
 • Odnosić się z szacunkiem do rodzącej i przestrzegać praw kobiet podczas porodu
 • Pobrać próbki do dalszej diagnostyki
 • Zastosować środki ochrony indywidualnej dopasowane do izolacji kontaktowej
 • Powiadomić szpitalnego koordynatora zapobiegania i kontroli infekcji o podejrzeniu zarażeniem COVID-19

Pobierz scenariusz

Podejrzenie zakażenia COVID-19 (ARI)

 

Ten scenariusz przedstawia przypadek 55-cio letniego mężczyzny przyjętego na Izbie Przyjęć z objawami gorączki, kaszlu i ogólnego złego samopoczucia. Wrócił z podróży z rejonu gdzie istnieje duże zagrożenie epidemiologiczne spowodowane COVID-19. Po pojawieniu się na Recepcji został natychmiast izolowany i zbadany.

Od uczestników szkolenia oczekuje się przygotowania sprzętu, założenia środków ochrony indywidualnej, oceny pacjentów, segregacji do domowej kwarantanny, edukacji pacjentów, skutecznego komunikowania się z zespołem specjalistów, zwiększenia standardowych środków ostrożności dla wszystkich pacjentów oraz bezpiecznego usuwania sprzętu i środków ochrony indywidualnej.

Cele szkolenia:

 • Wczesne i szybkie rozpoznanie podejrzanych pacjentów
 • Zastosowanie odpowiednich procedur
 • Zastosowanie rutynowych procedur zapobiegania i kontroli infekcji (IPC) w stosunku do wszystkich pacjentów
 • Współpraca i komunikacja z infrastrukturą odpowiedzialną za zapobieganie i kontrolę infekcji (IPC) w zakładzie opieki zdrowotnej
 • Stosowanie przez cały czas standardowych środków ostrożności zgodnie z przypuszczalną diagnozą
 • Przeprowadzenie wstępnej oceny pacjenta z podejrzeniem ostrej infekcji dróg oddechowych
 • Rozróżnienie ciężkej infekcji dróg oddechowych od ostrej infekcji dróg oddechowych
 • Pobranie próbki do badań laboratoryjnych z zachowaniem procedur bezpieczeństwa
 • Ocena stanu zdrowia pacjenta zgodnie z ogólnymi zasadami dla pacjentów z podejrzeniem COVID-19
 • Uzyskanie historii pacjenta dotyczącej przebywania z bliskimi i w pracy
 • Zalecenia dla pacjenta dotyczące kwarantanny domowej
 • Koordynacja bezpiecznego transportu pacjenta
 • Bezpieczne zdejmowanie środków ochrony indywidualnej z zachowaniem procedur

Pobierz scenariusz 

Ciężkie zakażenie COVID-19

Ten scenariusz przedstawia oczekiwane przybycie 71-letniego mężczyzny z podejrzeniem zakażenia się COVID-19. Pacjent zadzonił do Sanepidu z obawami wysokiej gorączki, kaszlu, bólu w klatce piersiowej i trudnościami w oddychaniu. 9 dni temu spotkał się z synem, który miał pozytywny wynik testu na COVID-19.  Pacent ma choroby współistniejące: cukrzycę typu 2 i przewlekłą chorobę wątroby.

Od uczestników oczekuje się przygotowania sprzętu, założenia środków ochrony indywidualnej, oceny pacjenta, podania tlenu, pobrania próbki krwi żylnej, zamówienia przyłóżkowego prześwietlenia rtg i segregacji w celu przyjęcia na Oddział Intensywnej Terapii lub Oddział Pulmonologiczny, edukacji pacjenta, komunikowania się z zespołem specjalistów, zwiększenia standardowych środków ostrożności dla wszystkich pacjentów oraz bezpiecznego usuwania sprzętu i środków ochrony indywidualnej.  

Cele szkolenia: 

 • Zastosownie standardowych środków ostrożności zgodnie z przypuszczalną diagnozą w tym zastosowaniem odpowiednich środków ochrony indywidualnej
 • Zastosowanie rutynowych procedur zapobiegania i kontroli infekcji (IPC)
 • Zapewnienie wymaganego sprzętu w gotowości
 • Wczesne rozpoznanie u podejrzanego pacjenta zakażenia
 • Współpraca i komunikacja z infrastrukturą odpowiedzialną za zapobieganie i kontrolę infekcji (IPC) w zakładzie opieki zdrowotnej
 • Rozróżnienie ciężkiej infekcji dróg oddechowych od ostrej infekcji dróg oddechowych
 • Przeprowadzenie wstępnej oceny pacjenta z podejrzeniem ostrej infekcji dróg oddechowych
 • Rozpoczęcie natychmiastowego leczenia niewydolności oddechowej i infekcji
 • Pilne powiadomienie szpitalnego koordynatora zapobiegania i kontroli infekcji IPC o podejrzeniu zarażeniem COVID-19
 • Zweryfikowanie podnoszenia standardowych środków ostrożności dla bliskich i personelu
 • Pobranie próbki do badań laboratoryjnych z zachowaniem procedur bezpieczeństwa
 • Ocena stanu zdrowia pacjenta zgodnie z ogólnymi zasadami dla pacjentów z ciężką chorobą układu oddechowego
 • Edukacja pacjenta w zakresie osobistych standardowych środków ostrożności i planu opieki
 • Koordynacja bezpiecznego transportu pacjenta do docelowego oddziału
 • Postępowanie z zanieczyszczonym sprzętem zgodnie z procedurą
 • Bezpieczne zdejmowanie środków ochrony indywidualnej z zachowaniem procedury

Pobierz scenariusz

Stabilizacja oddechu w czasie wentylacji mechanicznej - zaawansowana respiroterapia

Opracowane wraz z IngMar Medical

Scenariusz przedstawia przypadek 71-letniego mężczyzny z podejrzeniem zakażenia COVID-19. Pacjent został przyjęty godzinę wcześniej. Obecnie oczekuje na przyjęcie na Oddział Intensywnej Terapii.

Od uczestników oczekuje się rozpoznania i oceny pogorszenia stanu oddechowego pacjenta. Uczestnicy powinni adekwatnie zwiększać wspomaganie oddychania, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich środków ochrony układu oddechowego; oraz zidentyfikować potrzebę intubacji oraz wentylacji mechanicznej.

Cele szkolenia:

 • Przeprowadzenie wstępnej oceny pacjenta z ostrą infekcją dróg oddechowych
 • Zmiana wsparcia nieinwazyjnego w celu zwiększenia wysiłku pacjenta
 • Decyzja o intubacji pacjenta w celu ustabilizowania oddechu
 • Sprawne przeprowadzenie intubacji pacjenta w odpowiednim momencie
 • Podłączenie pacjenta do respiratora
 • Kontakt z Oddziałem Intensywnej Terapii w celu omówienia możliwości transportu pacjenta.
 • Bezpieczne zdejmowanie środków ochrony indywidualnej z zachowaniem procedury

 

Pobierz scenariusz

Dyssynchronia wdechowa - zaawansowania respiroterapia

Opracowane wraz z IngMar Medical

Scenariusz przedstawia przypadek 71-letniego mężczyzny z podejrzeniem zakażenia COVID-19. Pacjent został przyjęty na Izbę Przyjęć z ostrą infekcją dróg oddechowych. Ponad 4 godziny temu został przetransportowany do izolatki na Oddziale Intensywnej Terapii.

Od uczestników oczekuje się oceny wydolności układu oddechowego, identyfikacji dyssynchronii, rozpoczęcia natychmiastowego leczenia niewydolności oddechowej, rozpoznania potrzeby sedacji celem maksymalizacji wentylacji pacjenta. Uczestnicy powinni komunikować się z pacjentem, przestrzegać procedur izolacji oraz bezpiecznego zakładania i zdejmowania środków ochronny indywidualnej.

Cele szkolenia:

 • Wdrożenie standardowych środków ostrożności dla danego przypadku (w tym wkładania środków ochrony indywidualnej z zachowaniem procedur)
 • Przeprowadzenie wstępnej oceny pacjenta z ostrą infekcją dróg oddechowych
 • Polepszenie wentylacji mechanicznej poprzez zmianę ustawień respiratora
 • Omówienie z zespołem obaw dotyczących zwiększonej dyssynchronii oddechowej
 • Sedacja pacjenta
 • Ponowna ocena stanu pacjenta w celu określenia skuteczności leczenia
 • Bezpieczne zdejmowanie środków ochrony indywidualnej z zachowaniem procedury

 

Pobierz scenariusz

Procedura obracania pacjenta w trakcie wentylacji mechanicznej - zaawansowana respiroterapia

Opracowane wraz z IngMar Medical

Scenariusz przedstawia przypadek 71-letniego mężczyzny ze zdiagnozowanym zakażeniem COVID-19. Pacjent 2 dni wcześniej został poddany segregacji na Oddziale Ratunkowym, a następnie przeniesiony do izolatki na Oddziale Intensywnej Terapii.

Od uczestników oczekuje się przestrzegania odpowiednich procedur, w tym zakładania i zdejmowania środków ochrony indywidualnej. Uczestnicy powinni ocenić saturację u pacjenta, przedyskutować odpowiednie leczenie oraz rozpoznać potrzebę ułożenia pacjenta na brzuchu. Uczestnicy powinni delegować role, sprawnie komunikować się oraz obrócić bezwładnego pacjenta.

UWAGI: Scenariusz zawiera opcjonalną ścieżkę z przypadkowym wysunięciem rurki intubacyjnej podczas obracania pacjenta. Uczestnicy powinni rozpoznać przypadkowe zdarzenie, natychmiast odwrócić pacjenta to pozycji na plecach i wdrożyć rękoczyn Sellicka. Następnie ponownie intubować i podłączyć do wentylacji mechanicznej.

Cele szkolenia:

 • Wdrożenie standardowych środków ostrożności dla danego przypadku (w tym zakładania środków ochrony indywidualnej z zachowaniem procedur)
 • Przeprowadzenie wstępnej oceny pacjenta z ostrą infekcją dróg oddechowych spowodowaną COVID-19
 • Rozpoznanie potrzeby obrócenia pacjenta
 • Potwierdzenie sedacji i unieruchomienia pacjenta przed zmianą pozycji
 • Delegowanie ról oraz komunikacja z członkami zespołu podczas obracania pacjenta
 • Obracanie bezwładnego pacjenta podpiętego do wentylacji mechanicznej
 • Bezpieczne zdejmowanie środków ochrony indywidualnej z zachowaniem procedury

 

Pobierz scenariusz

 

Scenariusze resuscytacyjne:

PEA podejrzenie Covid-19

W scenariuszu, uczestnicy zostaną wezwani do pacjenta, który upadł na korytarzu pobliskiego uniwersytetu. Podczas symulacji u pacjenta dojdzie do nagłego zatrzymania krążenia z rytmem nie do defibrylacji.

Przed spotkaniem z pacjentem uczestnicy powinni założyć zgodnie z procedurą środki ochrony indywidualnej (ŚOI) oraz rozważyć jak zminimalizować wykorzystanie procedur generujących aerozole podczas resuscytacji. Po przywróceniu krążenia, zespół powinien rozważyć przewiezienie pacjenta do szpitala, a kierowca karetki powinien zdjąć ŚOI zgodnie z procedurą.

Scenariusz nie zawiera zdarzeń, które muszą być wykonane w odpowiednim momencie, ale pozwala operatorowi przejść do kolejnego etapu symulacji, gdy uczestnicy wykonają odpowiednie interwencje.

Cele szkoleniowe:

 • Zakładanie/zdejmowanie ŚOI zgodnie z procedurą
 • Ograniczenie zastosowania procedur generujących powstawanie aerozoli
 • Udrożnienie dróg oddechowych zgodnie z wytycznymi dla pacjentów z podejrzeniem COVID-19
 • Utrzymanie szczelności maski worka samorozprężalnego
 • Rozpoznanie i leczenie NZK w rytmie niedefibrylacyjnym
 • Transport pacjenta z podejrzeniem COVID-19 do szpitala

Do wykorzystania z tym scenariuszem:

Pobierz scenariusz

VF podejrzenie Covid-19

W scenariuszu, uczestnicy zostali wezwani do pacjenta z podejrzeniem COVID-19, który upadł podczas wizyty w sklepie spożywczym. Podczas symulacji u pacjenta dojdzie do nagłego zatrzymania krążenia w rytmie do defibrylacji.

Przed spotkaniem z pacjentem uczestnicy powinni założyć zgodnie z procedurą środki ochrony indywidualnej (ŚOI) oraz rozważyć jak zminimalizować wykorzystanie procedur generujących aerozole podczas resuscytacji. Po przywróceniu krążenia, zespół powinien rozważyć przewiezienie pacjenta do szpitala, a kierowca karetki powinien zdjąć ŚOI zgodnie z procedurą.

Ten scenariusz nie zawiera zdarzeń, które muszą być wykonane w odpowiednim momencie, ale pozwala prowadzącemu przejść do kolejnego etapu symulacji, gdy uczestnicy wykonają odpowiednie interwencje.

Cele szkoleniowe:

 • Zakładanie/zdejmowanie ŚOI zgodnie z procedurą
 • Ograniczenie zastosowania procedur generujących powstawanie aerozoli
 • Udrożnienie dróg oddechowych zgodnie z wytycznymi dla pacjentów z podejrzeniem COVID-19
 • Utrzymanie szczelności maski worka samorozprężalnego
 • Rozpoznanie i leczenie NZK w rytmie defibrylacyjnym
 • Transport pacjenta z podejrzeniem COVID-19 do szpitala

Do wykorzystania z tym scenariuszem:

Pobierz scenariusz

Asystolia podejrzenie Covid-19

W scenariuszu, uczestnicy zostali wezwani do pacjenta przebywającego na kwarantannie domowej w związku z podejrzeniem COVID-19. Podczas symulacji u pacjenta doszło do nagłego zatrzymania krążenia z rytmem nie do defibrylacji.

Przed spotkaniem z pacjentem uczestnicy powinni założyć zgodnie z procedurą środki ochrony indywidualnej (ŚOI) oraz rozważyć jak zminimalizować możliwość zarażenia (zwłaszcza drogą oddechową) podczas resuscytacji. Po przywróceniu krążenia, zespół powinien rozważyć przewiezienie pacjenta do szpitala, a kierowca karetki powinien zdjąć ŚOI zgodnie z procedurą.

Cele szkoleniowe:

 • Zakładanie/zdejmowanie ŚOI zgodnie z procedurą
 • Ograniczenie zastosowania procedur generujących powstawanie aerozoli
 • Udrażnianie dróg oddechowych zgodnie z wytycznymi dla pacjentów z podejrzeniem COVID-19
 • Utrzymanie szczelności maski worka samorozprężalnego
 • Rozpoznanie i leczenie NZK w rytmie niedefibrylacyjnym
 • Transport pacjenta z podejrzeniem COVID-19 do szpitala

Do wykorzystania z tym scenariuszem:

Pobierz scenariusz