Przejdź do treści
Otwórz wyszukiwarkę
_8LN1361_1.jpg _8LN1361_1.jpg

COVID-19 Szkolenia z respiroterapii

W związku z pandemią COVID-19, zauważyliśmy rosnące zapotrzebowanie na szkolenia w zakresie wentylacji mechanicznej. Szacuje się, że od 2% do 5% zarażonych osób będzie hospitalizowanych na OIOM. Placówki ochrony zdrowia cierpią obecnie nie tylko na brak respiratorów, lecz również personelu wiedzącego, jak prawidłowo prowadzić wentylację zastępczą.

Symulacje z zakresu respiratoroterapii mogą wspomóc pracowników ochrony zdrowia w rozwijaniu wiedzy klinicznej, kompetencji oraz pewności siebie, niezbędnych podczas opieki nad pacjentami z ciężkim przebiegiem COVID-19.

 

 

Szkolenia w zakresie wentylacji zastępczej

ASL 5000 Lung Solution to symulator oddychania, dzięki któremu możesz przeprowadzić szkolenia na oddychającym spontanicznie symulatorze pacjenta z wentylacją wspomaganą przez respirator. Przygotowane scenariusze szkoleń, koncentrują się na podejmowaniu kluczowych decyzji w zakresie intensywnej opieki nad pacjentem z COVID-19.

 

Szkolenie bez kompromisów

• Uzyskaj wysoce realistyczną reakcję respiratora.

• Utrzymuj PEEP na dowolnym poziomie klinicznym.

• Symuluj spontanicznie oddychającego pacjenta przy jednoczesnej wentylacji wspomaganej.

• Symuluj bez kompromisów dowolny stan dróg oddechowych.

• Posługuj się wszystkimi technikami wentylacji: za pomocą worka samorozprężalnego, nieinwazyjną i mechaniczną oraz podawaj gazy anestetyczne.

• Symuluj cechy pacjenta gotowego do odłączenia od respiratora.

Darmowe scenariusze szkoleniowe  COVID-19

Przygotuj swój zespół do opieki nad pacjentem z ciężkim przebiegiem COVID-19. Skorzystaj z darmowych scenariuszy szkoleń opracowanych z IngMar Medical, aby jak najlepiej przygotować personel medyczny oraz w pełni wykorzystać możliwości ASL 5000 Lung Solution.

Scenariusze mogą być przeprowadzane indywidualnie lub w serii. Każdy z nich koncentruje się na rozwijaniu kluczowych kompetencji wymaganych podczas intensywnej opieki nad pacjentem.

 

Stabilizacja oddechu w czasie wentylacji mechanicznej - zaawansowana respiroterapia

Opracowane wraz z IngMar Medical

Scenariusz przedstawia przypadek 71-letniego mężczyzny z podejrzeniem zakażenia COVID-19. Pacjent został przyjęty godzinę wcześniej. Obecnie oczekuje na przyjęcie na Oddział Intensywnej Terapii.

Od uczestników oczekuje się rozpoznania i oceny pogorszenia stanu oddechowego pacjenta. Uczestnicy powinni adekwatnie zwiększać wspomaganie oddychania, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich środków ochrony układu oddechowego; oraz zidentyfikować potrzebę intubacji oraz wentylacji mechanicznej.

Cele szkolenia:

 • Przeprowadzenie wstępnej oceny pacjenta z ostrą infekcją dróg oddechowych
 • Zmiana wsparcia nieinwazyjnego w celu zwiększenia wysiłku pacjenta
 • Decyzja o intubacji pacjenta w celu ustabilizowania oddechu
 • Sprawne przeprowadzenie intubacji pacjenta w odpowiednim momencie
 • Podłączenie pacjenta do respiratora
 • Kontakt z Oddziałem Intensywnej Terapii w celu omówienia możliwości transportu pacjenta.
 • Bezpieczne zdejmowanie środków ochrony indywidualnej z zachowaniem procedury

 

Pobierz scenariusz

Dyssynchronia wdechowa - zaawansowania respiroterapia

Opracowane wraz z IngMar Medical

Scenariusz przedstawia przypadek 71-letniego mężczyzny z podejrzeniem zakażenia COVID-19. Pacjent został przyjęty na Izbę Przyjęć z ostrą infekcją dróg oddechowych. Ponad 4 godziny temu został przetransportowany do izolatki na Oddziale Intensywnej Terapii.

Od uczestników oczekuje się oceny wydolności układu oddechowego, identyfikacji dyssynchronii, rozpoczęcia natychmiastowego leczenia niewydolności oddechowej, rozpoznania potrzeby sedacji celem maksymalizacji wentylacji pacjenta. Uczestnicy powinni komunikować się z pacjentem, przestrzegać procedur izolacji oraz bezpiecznego zakładania i zdejmowania środków ochronny indywidualnej.

Cele szkolenia:

 • Wdrożenie standardowych środków ostrożności dla danego przypadku (w tym wkładania środków ochrony indywidualnej z zachowaniem procedur)
 • Przeprowadzenie wstępnej oceny pacjenta z ostrą infekcją dróg oddechowych
 • Polepszenie wentylacji mechanicznej poprzez zmianę ustawień respiratora
 • Omówienie z zespołem obaw dotyczących zwiększonej dyssynchronii oddechowej
 • Sedacja pacjenta
 • Ponowna ocena stanu pacjenta w celu określenia skuteczności leczenia
 • Bezpieczne zdejmowanie środków ochrony indywidualnej z zachowaniem procedury

 

Pobierz scenariusz

Procedura obracania pacjenta w trakcie wentylacji mechanicznej - zaawansowana respiroterapia

Opracowane wraz z IngMar Medical

Scenariusz przedstawia przypadek 71-letniego mężczyzny ze zdiagnozowanym zakażeniem COVID-19. Pacjent 2 dni wcześniej został poddany segregacji na Oddziale Ratunkowym, a następnie przeniesiony do izolatki na Oddziale Intensywnej Terapii.

Od uczestników oczekuje się przestrzegania odpowiednich procedur, w tym zakładania i zdejmowania środków ochrony indywidualnej. Uczestnicy powinni ocenić saturację u pacjenta, przedyskutować odpowiednie leczenie oraz rozpoznać potrzebę ułożenia pacjenta na brzuchu. Uczestnicy powinni delegować role, sprawnie komunikować się oraz obrócić bezwładnego pacjenta.

UWAGI: Scenariusz zawiera opcjonalną ścieżkę z przypadkowym wysunięciem rurki intubacyjnej podczas obracania pacjenta. Uczestnicy powinni rozpoznać przypadkowe zdarzenie, natychmiast odwrócić pacjenta to pozycji na plecach i wdrożyć rękoczyn Sellicka. Następnie ponownie intubować i podłączyć do wentylacji mechanicznej.

Cele szkolenia:

 • Wdrożenie standardowych środków ostrożności dla danego przypadku (w tym zakładania środków ochrony indywidualnej z zachowaniem procedur)
 • Przeprowadzenie wstępnej oceny pacjenta z ostrą infekcją dróg oddechowych spowodowaną COVID-19
 • Rozpoznanie potrzeby obrócenia pacjenta
 • Potwierdzenie sedacji i unieruchomienia pacjenta przed zmianą pozycji
 • Delegowanie ról oraz komunikacja z członkami zespołu podczas obracania pacjenta
 • Obracanie bezwładnego pacjenta podpiętego do wentylacji mechanicznej
 • Bezpieczne zdejmowanie środków ochrony indywidualnej z zachowaniem procedury

 

Pobierz scenariusz

Dodatkowo scenariusze dostępne są:

Zgodność ASL 5000

ASL 5000 może być używany do szkolenia zespołów, gdy jest podłączony do SimMan lub SimBaby lub szkolenia z obsługi w przypadku bezpośredniego podłączenia do respiratora.

 

SimMan 3G PLUS dark manikin.jpg
Wysokiej jakości symulator pacjenta przeznaczony do zaawansowanych szkoleń w zakresie procedur opieki w stanach... Wysokiej jakości symulator pacjenta przeznaczony do zaawansowanych szkoleń w zakresie procedur opieki w stanach nagłych.

SimMan 3G PLUS

SimManMystic_BEAUTY_2.jpg
Stworzony w celu zaspokojenia potrzeb edukacyjnych wojska w zakresie użycia w wyjątkowych środowiskach szkoleniowych.... Stworzony w celu zaspokojenia potrzeb edukacyjnych wojska w zakresie użycia w wyjątkowych środowiskach szkoleniowych.

SimMan 3G Trauma

ADWCWCFK.jpg
Nauczanie głównych umiejętności związanych z drogami oddechowymi, oddychaniem, układem sercowym i krążeniowym za... Nauczanie głównych umiejętności związanych z drogami oddechowymi, oddychaniem, układem sercowym i krążeniowym za pomocą przystępnego cenowo symulatora pacjenta.

SimMan Essential

Opracowany przez IngMar Medical

ASL 5000 Lung Solution został opracowany przez firmę IngMar
wyłącznie do symulatorów firmy Laerdal.

Poproś o więcej informacji

Jaką formę kontaktu preferujesz?

Będziemy obchodzić się z Twoimi danymi z ostrożnością, jak opisano w Polityce Prywatności Laerdal.

Będziemy obchodzić się z Twoimi danymi z ostrożnością, jak opisano w Polityce Prywatności Laerdal.