Przejdź do treści
Otwórz wyszukiwarkę

Urządzenia medyczne a koronawirus (COVID-19)

Urządzenia medyczne a Koronawirus (COVID-19)

Zbiór informacji na temat urządzeń medycznych firmy Laerdal związanych z potencjalnym narażeniem na koronawirusa COVID-19.

 

Bezpieczne odsysanie pacjentów z infekcjami wirusowymi lub bakteryjnymi:

Jak czyścić LCSU 4

W związku z wybuchem epidemii COVID-19 Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała następujące informacje odnośnie sprzątania środowiska pacjenta:

Do sprzątania środowiska pacjenta w placówkach ochrony zdrowia oraz w domach zamieszkanych przez pacjentów z podejrzewanym lub potwierdzonym zakażeniem 2019-nCoV; należy wykorzystać środki dezynfekujące aktywne przeciwko wirusom otoczkowym, takim jak 2019-nCoV i inne koronawirusy. Istnieje wiele środków dezynfekujących, wliczając środki powszechnie stosowane w szpitalach; aktywnych przeciw wirusom otoczkowym. Obecnie WHO rekomenduje wykorzystanie:

70% alkoholu etylowego do dezynfekcji sprzętów wielorazowego użytku (np. termometrów) przed każdym użyciem.

Podchloryn sodu 0.5% do dezynfekcji często dotykanych powierzchni w domach lub w placówkach służby zdrowia.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-infection-prevention-and-control-for-health-care-workers-caring-for-patients-with-suspected-or-confirmed-2019-ncov

Instrukcja obsługi dla Laerdal Compact Suction Unit 4 (LCSU 4) zawiera następujące informacje dotyczące czyszczenia:

Oczyść powierzchnie obudowy, delikatnie wycierając je miękką ściereczką lub gąbką nasączoną łagodnym roztworem detergentu. Użyj płynu do zmywania ręcznego lub podobnego płynu zgodnego z Tabelą materiałów (patrz Rozdział 9 Instrukcji Obsługi). Osusz wszystkie powierzchnie czystą ściereczką lub ręcznikiem papierowym.

W świetle obecnych rekomendacji WHO, Laerdal dokonał ponownej oceny swoich wytycznych dotyczących czyszczenia LCSU 4. Laerdal nigdy nie testował wykorzystania 70% alkoholu etylowego lub podchlorynu sodu w stężeniu 0.5% do czyszczenia LCSU 4. Informacje wykorzystane do stworzenia wytycznych odnośnie czyszczenia LCSU 4 zostały uzyskane z wiarygodnych źródeł. Opisują one sposób czyszczenia następujących materiałów wskazanymi środkami:

Tabela materiałów wykorzystanych w LCSU 4 Materiał 70% EtOH 0,5% NaClO Uwagi
Przód obudowy PC OK OK  
Pokrywa akumulatora PC OK OK  
Regulator podciśnienia PC OK OK  
Pokrywa dna obudowy PC OK OK  
Osłona wlotu rurki podciśnieniowej PC OK OK  
Panel sterowania PVC OK OK  
Rurka podciśnieniowa Silikon, K-resin OK Powoduje uszkodzenie Tylko dla wersji 800
Złącze portu podciśnienia TPR Powoduje uszkodzenie OK Tylko dla wersji 800
Złącze wlotu rurki podciśnieniowej PC OK OK Tylko dla wersji 800
Wysokowydajny filtr PP OK OK Tylko dla wersji 800
Stelaż druciany Stal, PVC      

 

Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi.

Urządzenia medyczne a zanieczyszczenia krzyżowe bakteriami i wirusami

Stosowanie odpowiednich procedur czyszczenia oraz dodatkowych środków ostrożności, takich jak np. wykorzystanie filtrów; zapobiega infekcji przez produkt. Jednakże, w związku z brakiem danych dotyczących metod transmisji koronawirusa; całkowite wyeliminowanie możliwości zakażenia przez urządzenie, nie jest możliwe. Obecnie przypuszcza się, iż wirus rozprzestrzenia się przez bliski kontakt z osobą zakażoną oraz drogą kropelkową podczas kichania lub kaszlu. Może się również rozprzestrzeniać poprzez kontakt z zakażoną powierzchnią.

Wszyscy użytkownicy urządzeń Laerdal Medical muszą przestrzegać lokalnych wytycznych dotyczących zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa. Informacje dotyczące sposobu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa, dostępne są na stronie Światowej Organizacji Zdrowia.

 

Laerdal Face Shield (catalog number 46 00 00 xx ) and Laerdal Pocket Mask (catalog number 82 00 xx xx )

Osłona twarzy i maska ​​kieszonkowa ma filtr Technostat T-150 (+) / 15. Ten filtr jest przeznaczony tylko dla jednego pacjenta. Filtr ten ma na celu ochronę ratownika przed bakteriami i wirusami, a jego skuteczność wirusowa i bakteryjna wynosi ≥ 99%.

 

Laerdal Suction Unit with Bemis Canister (available in the US Market only)


Bemis Canister (88 30 00) and patient tube (78 04 12)

For the LSU Bemis (catalog number 78 00 20 01) the single-use canister (catalog number 883000 ) contains a filter in the lid. This filter has been tested for its viral and bacterial efficacy and is found to have 99.9% viral and bacterial filtration efficiency.


LSU Bemis (78 00 20 01) fitted with the high-efficiency filter kit (78 04 13 34)

The LSU Bemis can be used with the high-efficiency filter kit (catalog number 78041334 ). The bidirectional hydrophobic Intervene 7 Filter from Pall Medical* meets HEPA standards** with a filter efficiency of 99.97% down to 0.3µm and may be used together with ***Laerdal Suction Unit to reduce the risk of contamination from the exhaust air of the suction pump.

Reference for further information:
*PALL MEDICAL filter specifications can be found on the internet at www.pall.com. Reference Intervene 7 Filter.
**HEPA (High-Efficiency Particulate Air) claims for the Intervene 7 filter are documented by Pall Medical.
***Laerdal Suction Unit, User Guide, paragraph 3.2.3 Test

Laerdal Suction Unit with Reusable Canister (78 00 00 xx)


78 12 00 Filtr aerozolowy do pojemnika wielokrotnego użytku LSU (po lewej) i LSU (78 00 00 xx) z zamontowanym filtrem aerozolowym (po prawej)

W ssakach LSU wielokrotnego użytku (numery katalogowe 78 00 00 xx) należy stosować  filtr aerozolowy (numer katalogowy 781200). Filtr aerozolowy chroni LSU, zapobiegając przedostawaniu się aerozoli do zespołu pompy. Nie jest przeznaczony do filtracji mikrobiologicznej ani do filtracji cząstek. Filtr aerozolowy nie jest przeznaczony do odkażania. Zaleca się wymianę filtra aerozolowego po każdym użyciu lub przynajmniej raz na zmianę.

Laerdal Suction Unit with Serres Canister

Ssaki LSU Serres wyprodukowane przed 2014 r. mogą być używane z zestawem filtrów o wysokiej wydajności (numer katalogowy 781203). Filtr ten ma wydajność 99,97% aż do wielkości cząstek 0,3 μm. Jednak zestaw filtrów o wysokiej wydajności (numer katalogowy 781203) nie został przetestowany pod kątem skuteczności wirusowej lub bakteryjnej.
System worków serii Serres zawiera filtr hydrofilowy, który wyłącza ssanie, jeśli pojemnik jest pełny lub ssak LSU przewróci się. Filtr hydrofilowy jest częścią worka ssącego (numer katalogowy 57151). Filtr ten nie został przetestowany pod kątem skuteczności wirusowej lub bakteryjnej.

Laerdal Compact Suction Unit 4 (LCSU 4)

Pojemnik ssaka LCSU 4 o pojemności 300 ml (nr katalogowy 886100) ma wewnętrzny filtr, którego zadaniem jest zapobieganie przedostawaniu się cieczy do zespołu pompy, jeśli się przewróci lub pojemnik zostanie napełniony. Filtr ten nie został przetestowany pod kątem skuteczności wirusowej lub bakteryjnej.
 


Pojemnik ssaka LCSU-4 o pojemności 800 ml, rurka pacjenta i rurka próżniowa

Pojemnik ssaka LCSU 4 z pojemnikiem 800 ml firmy Bemis (numer katalogowy 886102) ma mechaniczny zawór wewnątrz pokrywy, który zapobiega przedostawaniu się cieczy do zespołu pompy, gdy pojemnik jest pełny. Pokrywa pojemnika zawiera również filtr bakteryjny Aerostat® w celu ochrony przed zanieczyszczeniem.


Zestaw wysokowydajnego filtru do ssaka LCSU-4 z pojemnikiem 800 ml

Ssak LCSU 4 z pojemnikiem 800 ml ma opcjonalny zestaw filtrów o wysokiej wydajności (numer katalogowy 886116). Filtr ma klasę HEPA o wydajności 99,97%, co oznacza zatrzymywanie cząstek do wielkości 0,3 μm. Zastosowanie zestawu zmniejszy przepływ powietrza i czas pracy akumulatora.

Laerdal Silicon Resuscitator (LSR) and The BAG II

Silikonowy resuscytator Laerdal (LSR) i BAG II NIE są dostarczane z filtrem.
Zalecamy stosowanie filtra HMEF między zaworem pacjenta a maską, rurką ET lub rurką Supraglottic. Jest to standardowy filtr, który jest szeroko dostępny. Filtr ze złączem 22F / 15M będzie pasował zarówno do silikonowego resuscytatora Laerdal, jak i do BAG II. Obecnie Laerdal nie dostarcza tego typu filtrów.