Przejdź do treści

LLEAP Lite

Laerdal Learning Application

Aplikację LLEAP Lite można pobrać za darmo. Pozwala ona ćwiczyć wykorzystanie LLEAP i przetestować wszystkie scenariusze na własnym komputerze w warunkach biurowych.

Dlaczego warto pobrać LLEAP Lite?

LLEAP Lite to nierejestrowana wersja pełnego oprogramowania LLEAP.
Dopóki oprogramowanie jest nierejestrowane, ma pewne ograniczenia. Nie może połączyć się z symulatorem lub monitorem pacjenta.

Jednak pozwala na:

✔ Ćwiczenie obsługi LLEAP na manekinie wirtualnym.

✔ Ćwiczenie wstępnie zaprogramowanych scenariuszy w warunkach biurowych – włącznie ze scenariuszami z SimStore i przypadkami pacjentów.

✔ Rejestrację licencji LLEAP Lite, aby odblokować dalsze funkcje.

Licencja dostosowana do potrzeb klienta

Dostępne są trzy opcje licencji LLEAP:

 

LLEAP Lite
Darmowe pobranie i użytkowanie

LLEAP Fundamentals
Idealna do trenowania zadań i samodzielnej nauki

LLEAP
Pełny pakiet

Sprawdź obsługę LLEAP na manekinie wirtualnym

Testuj wstępnie zaprogramowane scenariusze w warunkach biurowych

Trenuj z wykorzystaniem trenażerów zadań i pacjentów standardowych

 

Wykorzystaj w symulacjach monitor pacjenta

 

Przeprowadź podsumowanie za pomocą SimView, SimView Mobile lub Session Viewer

 

Steruj symulatorem Laerdal obsługiwanym z poziomu komputera

   
You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.

Welcome back

Your session timed out whilst you were away. Do you want to continue signed in?

Continue Sign Out