Przejdź do treści

SimManager

SimManager

Optymalizacja doświadczenia edukacyjnego

SimManager to pakiet narzędzi online, który pozwala w pełni zmaksymalizować informacje zgromadzone dzięki symulacyjnemu programowi edukacyjnemu. SimManager, wykraczający daleko poza zarządzanie zasobami i archiwizowanie informacji, bada wyniki, wyszukuje informacje i zarządza nimi, kategoryzuje badania i oferuje wiele innych korzyści. SimManager to członek Twojego zespołu, dbający o maksymalne wykorzystanie każdego najdrobniejszego elementu dostępnych danych. Pracuj ze zintegrowanym rozwiązaniem oferowanym za pośrednictwem platformy SimManager, a zyskasz:

  • Szybsze doświadczenie edukacyjne dla każdego uczestnika szkolenia
  • Pełne zrozumienie jakości pracy uczestników szkolenia
  • Dobrze zorganizowany proces planowania i przygotowania
  • Optymalne śledzenie zasobów i wykorzystanie ich

Odnieść sukces

Narzędzia, dzięki którym symulacja stanie się sukcesem i pomoże ratować życie

Istnieje wiele różnych miar sukcesu… W końcu chodzi o wprowadzenie dobrych zmian w życiach ludzi, na których wpływa Twoja organizacja.

Aplikacja SimManager pozwoli skutecznie skonsolidować, planować i dzielić wszelkie zasoby symulacyjne i edukacyjne oraz zarządzać nimi dzięki jednej platformie łączącej.

Ważąc odpowiednio wszystkie informacje zgromadzone w SimManager, można szybciej dostosować edukację i trening tak, aby spełnić konkretne potrzeby szkoleniowe organizacji lub oddziału, co przyspieszy ścieżkę do sukcesu.

Welcome back

Your session timed out whilst you were away. Do you want to continue signed in?

Continue Sign Out