Przejdź do treści

SimMom

Lepsze wyniki matek i noworodków

Umiejętność podejmowania szybkich decyzji podczas narodzin dziecka może zadecydować o życiu lub śmierci.

SimMom

SimMom to zaawansowany pełnopostaciowy symulator porodowy z dokładnymi cechami anatomicznymi i funkcjonalnymi, który umożliwia trening położniczy dla różnych specjalności, w zakresie ręcznych i automatycznych trybów porodu.

Realistyczne moduły porodowe

Szyjka macicy: Trwała, silikonowa szyjka macicy rozszerza się od 4 cm do 10 cm. Moduł szyjki macicy jest wykorzystywany wraz z Birthing Baby podczas porodów.

Worek owodniowy:symulator Birthing Baby może zostać wykorzystany w worku owodniowym, aby zwiększyć poziom realizmu porodu i symulować pęknięcie błon podczas porodu.

Moduły poporodowe

Krwotok poporodowy: Macica atoniczna może być rozpoznana i leczona. Zbiorniki płynów pod ciśnieniem pozwalają na stosowanie symulowanej krwi i moczu podczas symulacji krwotoku poporodowego. Łożysko z zatrzymanym płatem można umieścić w macicy i ręcznie usunąć.

Wynicowanie macicy: Do wynicowania macicy może dojść, gdy pępowina zostanie pociągnięta. Ten moduł pozwala na rozpoznanie wynicowania oraz na ręczne umieszczenie macicy z powrotem w prawidłowym położeniu.

Specyfikacja

Porody i dryl

 • Poród normalny
 • Ułożenie pośladkowe
 • Poród wspomagany
  • Kleszcze
  • Próżniociąg
 • Dystocja barkowa
 • Wypadnięcie pępowiny
 • Rzucawka i stan przedrzucawkowy
 • Zapaść u matki
 • Krwotok poporodowy
 • Sepsa
 • Wynicowanie macicy
 • Pęknięcie macicy

Elementy miednicy

 • Moduły macicy atonicznej (do treningu pod kątem krwotoku poporodowego, wynicowania macicy i zatrzymanego łożyska)
 • Płyny (np. krew, barwiony płyn owodniowy i mocz)
 • Cewnikowanie moczowe

Ruch

 • Drgawki
 • Możliwość ustawienia symulatora w pozycji kolankowo-łokciowej:
  • Realistyczna rotacja w obrębie stawów barkowych i biodrowych
  • Możliwość zginania nóg w kolanach
  • Możliwość zginania ramion w stawie łokciowym
 • Inne pozycje:
  • Na wznak
  • Półleżące
  • Lewe boczne
  • Nogi w strzemionach
  • Pozycja McRobertsa

Funkcje oddechowe

 • Symulowany oddech spontaniczny
 • Zmienna częstotliwość oddechu
 • Obustronne i jednostronne unoszenie się i opadanie klatki piersiowej
 • Prawidłowe i nieprawidłowe szmery oddechowe
  • 4 miejsca osłuchowe z przodu
  • Miejsca w linii pachowej środkowej po obu stronach (dół pachowy)

Funkcje dróg oddechowych

 • Obrzęk języka
 • Blokada prawego płuca, lewego płuca lub obu płuc
 • Odchylenie głowy / uniesienie podbródka
 • Wyluksowanie żuchwy
 • Techniki odsysania (z jamy ustnej i z nosogardła)
 • Wentylacja z użyciem worka samorozprężalnego
 • Intubacja ustno-gardłowa i nosowo-gardłowa
 • Rurka Combitube, maska krtaniowa LMA i inne urządzenia wprowadzane do dróg oddechowych
 • Intubacja dotchawicza (ET)
 • Intubacja wsteczna
 • Fiberoskopowa intubacja nosowa i ustna
 • Strumieniowa wentylacja przeztchawicza
 • Intubacja prawego oskrzela
 • Konikotomia i konikopunkcja
 • Wprowadzenie drenu do klatki piersiowej

Funkcje serca

 • Bogata biblioteka EKG
 • Tony serca zsynchronizowane z EKG
 • Monitorowanie rytmu serca za pomocą EKG
 • Wyświetlanie 12-odprowadzeniowego EKG
 • Defibrylacja i kardiowersja
 • Czas trwania

Inne funkcje

 • Odgłosy perystaltyki jelit i tętno płodu (nie jednocześnie)
 • Wymienne źrenice (prawidłowe, rozszerzone, zwężone)
 • Głos pacjentki
  • Nagrane dźwięki
  • Dźwięki niestandardowe
  • Instruktor może bezprzewodowo symulować głos pacjenta

Funkcje układu krążenia

 • Ciśnienie krwi mierzone ręcznie poprzez osłuchiwanie według metody Korotkowa
 • Obustronne tętno szyjne i ramienne, promieniowe (tylko po prawej stronie tętno zsynchronizowane z EKG)
 • Siła tętna zmienna wraz z ciśnieniem krwi
 • Urządzenie wykrywa i rejestruje palpacyjne badanie tętna

Dostęp naczyniowy

 • Przygotowane porty do dostępu dożylnego (oba ramiona)
 • Miejsca do podawania iniekcji podskórnych i domięśniowych

Uciśnięcia klatki piersiowej

 • Uciśnięcia w ramach resuscytacji generują wyczuwalne tętno, wykres pomiarów ciśnienia krwi i artefakty EKG
 • Wykrywanie i rejestracja serii uciśnięć

Funkcje opcjonalne

 • Poród automatyczny
  • Poród normalny (OP, OA)
  • Położenie pośladkowe
  • Dystocja barkowa
  • Poród wspomagany za pomocą narzędzi

Monitor pacjenta

 • Bardzo duże możliwości konfiguracji
 • Wyświetlanie RTG
 • Podsumowanie
 • Ekran dotykowy
 • Parametry życiowe matki i KTG
 • Nasycenie tlenem wraz z krzywą

Monitor pacjenta

You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.