Przejdź do treści

Domowy zestaw do RKO

Umiejętności w zakresie RKO – zdalnie i bezpiecznie

Przeprowadź szkolenie RKO w domu

Mniej niż połowa ludzi, która doświadczyła nagłego zatrzymania krążenia poza szpitalem, otrzymuje niezbędną pomoc w odpowiednim czasie. Ponad 70% przypadków NZK ma miejsce w domu. Oznacza to, że nasza umiejętność przeprowadzenia RKO ma bezpośredni wpływ na szanse przeżycia naszych najbliższych.

Najskuteczniejszym sposobem zdobycia odpowiednich umiejętności RKO jest szkolenie pod okiem doświadczonego trenera. Jednak obecnie, w związku z pandemią, szkoleń tych nie można przeprowadzić. Uważamy, że każda osoba powinna mieć możliwość szkolenia z RKO nawet w tak nietypowych czasach i warunkach, dlatego stworzyliśmy domowy zestaw do ćwiczenia RKO.

 

Doskonal swoje umiejętności z app TCPR link

Obiektywna informacja zwrotna dotycząca sesji RKO znacznie zwiększa skuteczność szkolenia. Podczas sesji TCPR Link app aktywuje kamerę, by wychwycić Twoje ruchy i wskazać odpowiednią częstość uciśnięć. Dzięki aplikacji możesz na bieżąco monitorować częstość wykonywanych uciśnięć oraz przerwy w RKO.

 

App Store download icon.png                 Google Play store icon.png

You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.