Przejdź do treści

Jak podłączyć ShockLink na potrzeby treningu z wykorzystaniem defibrylatora ZOLL

Poniższe instrukcje pomogą podłączyć ShockLink do następujących defibrylatorów firmy ZOLL, z serii X, Propaq, AED Pro, AED Plus oraz z serii R.

ZOLL seria X i Propaq MD

Adapter elektrod ZOLL jest potrzebny do tego, aby umieścić ShockLink w przewodzie defibrylatora ZOLL.

W tej konfiguracji funkcje ShockLink mogą być wykorzystywane w zwykły sposób, a pełny zestaw funkcji może być wykorzystywany w czasie stosowania Resusci Anne QCPR i SimPad SkillReporter.

ZOLL AED Pro oraz AED Plus

Najpierw należy podłączyć elektrody treningowe ZOLL do defibrylatora, a ShockLink do wtyczki na odprowadzeniu elektrod treningowych ZOLL za pomocą adaptera elektrody ZOLL. Jak pokazano na rysunku.

Aby znaleźć elektrody treningowe ZOLL, można użyć elementu do wyszukiwania elektrod ZOLL
W naszej przykładowej konfiguracji wykorzystaliśmy elektrody demonstracyjne ZOLL CPR-D-padz.

Teraz można wybrać elektrody treningowe, które faktycznie mają być użyte na manekinie.

Można:

a. Użyć elektrod treningowych Laerdal

Wybierając elektrody treningowe Laerdal, można wykorzystywać funkcje ShockLink w zwykły sposób, a w przypadku stosowania Resusci Anne QCPR oraz SimPad SkillReporter można wykorzystać pełny zestaw funkcji.

Elektrody treningowe Laerdal muszą zostać podłączone do ShockLink, który został wprowadzony do elektrod treningowych ZOLL.

Jak pokazano na rysunku poniżej, podczas podłączania ShockLink do elektrod demonstracyjnych ZOLL CPR-D-padz elektrody mogą zostać odłączone od czujnika pomiaru ucisku.

b. Użyć elektrod treningowych ZOLL

Jeśli wybrane zostaną elektrody treningowe ZOLL, prawidłowe ułożenie elektrod nie może zostać wykryte i takie zdarzenia nie będą zapisywane w dzienniku zdarzeń przez SimPad SkillReporter.

ShockLink pozwoli na wyświetlanie symulowanych rytmów serca na monitorze i pozwoli instruktorowi szybko zmieniać te rytmy za pomocą pilota lub aplikacji.

W tej konfiguracji do ShockLink nie muszą być włożone żadne elektrody treningowe.

ShockLink pozwala podłączać prawdziwe defibrylatory do manekinów treningowych, dzięki czemu trening w zakresie... ShockLink pozwala podłączać prawdziwe defibrylatory do manekinów treningowych, dzięki czemu trening w zakresie BLS i defibrylacji jest bardziej realistyczny.

ShockLink