HLR med god kvalitet betyder mycket

Livräddaren som står inför en patient med hjärtstillestånd, vet att tid och rätt behandling är avgörande för överlevnaden.

En förstklassig HLR, kombinerad med tidig defibrillering, är väsentlig för en förbättrad överlevnad. 1-3 Riktlinjerna 4-5 pekar på ett antal parametrar som definierar god HLR kvalitet. Dock kvarstår utmaningen för alla livräddare:

Hur kan vi bedriva en konsekvent behandling enligt riktlinjerna i alla vårdorganistationer?

 


Patienter är olika

Chest-depth-force-relationshipsRiktlinjerna 2010 rekommenderar att patientens bröstkorg komprimeras minst 5 cm. Detta i sig självt är svårt att avgöra för livräddaren och det försvåras ytterligare av att den erforderliga kompressionskraften för patienters bröstkorgar varierar mycket från individ till individ. I själva verket visade, Tomlinson et al (2007), att patienters bröstkorgar behöver en kompressionskraft i ett spann mellan 10-55 kg för att nå minsta rekommenderade kompressionsdjup. 6

sidebyside3

Hur fungerar CPRmeter™?

CPRmeter™ har två inbyggda sensorer: en som mäter acceleration och en som mäter kraft. En avancerad microprocessor mäter kontinuerligt båda dessa parameterar vid kompressioner, en speciell algoritm omvandlar den insamlade datan till meningsfull information.

Accelerometern mäter djupet och hastigheten i bröstkorgens rörelse vid varje kompression och omvandlar detta till ett mått. Trycksensorn mäter den kraft som används under pågående HLR, denna information används i flera syften. Det viktigaste är att livräddaren släpper upp trycket mellan kompressionerna, så att man inte ligger kvar med tryck på bröstet i vilofasen. Detta hjälper livräddaren att ge kompressioner som följer riktlinjerna oberoende av individuella variationer av styvhet i patienters bröstkorgar.

Den robusta konstruktionen och dess tydliga display, gör att CPRmeter passar utmärkt även under svåra förhållanden i en akutsituation.

 

videoImage2

Klicka för att se en interaktiv presentation, innehållande ett antal filmer med instruktioner hur man använder och underhåller CRPmetern

Filmerna kan ses separat eller efter varandra genom att trycka på “Play All” knappen.

. Filmerna är tillgängliga på flera språk vilket kan väljas i rullgardinsmenyn under videoskärmen. 

Visuell återkoppling på skärmen

Bra djup, uppsläpp och hastighet

 

Komprimera djupare

 

 

Släpp upp mellan kompressionerna

 

 

Komprimera långsammare

 

 

Inaktivitetstid (Tid utan HLR)

 

 

Kompressions-räknare

 

screen1small

screen3small

screen2small

screen5small

screen4small

screen6small
Säkerställande av kvalitet

Medan överlevnadstalen av plötsligt hjärtstop har varit i stort sett oförändrat de senaste 25 åren, påsenare tid har studier visat avsevärda förbättringar i behandlingsresultaten när vårdorganisationer inför systematiska kvalitets säkrings och förbättrings initiativ.7-8  

Genom att använda Laerdal´s senaste generation av Q-CPR teknik kan CPRmeter™ spela in och dokumentera resultatet av utförd HLR . Möjligheten att utvärdera händelser objektivt är viktigt för att främja livräddarnas utveckling och etablera bästa praxis för att förbättra resultaten för patienterna.7-8

QreviewQ-CPR Quick Review
Möjligheten för livräddare att omedelbart själv utvärdera sina HLR resultat är en både stärkande och motiverande funktion hos CPRmeter™. Detta kan bidra till att försäkra sig om att optimal HLR har levererats, eller lyfta fram områden för förbättring vid en debriefing. 

reviewQ-CPR Review
Ett Micro SD datakort (tillval) kan lagra omfattande HLR statistik för fördjupad utvärdering och debriefing. Efter nerladdning av Q-CPR Quick Review programvaran är det möjligt för användaren att:

- Skapa en grafisk vy över en HLR sekvens för utvärdering.
- Skapa och skriva ut en enskild HLR rapport

- Sammanställa HLR statistik från flera tillfällen


CPR Review programvaran ger underlag för ett lyckat HLR kvalitetsförbättringsprogram.


 

CPRmeter förbättrar möjligheten att bibehålla HLR kompetens 9,10,11

 

HLR utbildning för både ALS och BLS kurser kräver genomförande av HLR enligt riktlinjerna.12  . Studier visar att HLR-kunskaper minskar ganska snabbt efter en traditionell HLR utbildning.13, 14, 15 Tätare repetitionsutbildning och praktiska övningar med kortare intervaller inför omcertifiering har lyfts fram som metoder för att lösa detta problem. En bra lösning kan vara att träna med låg dos och hög frekvens med hjälp av en CPRmeter™ på en övningsdocka, då kan deltagarna förbättra och underhålla sina HLR kunskaper samtidigt som det hjälper instruktören att enkelt bedöma deltagarnas kompetens inför omcertifiering.

CPR metern hjälper livräddaren att ge kvalitativ HLR genom att ge dynamisk återkoppling på väsentliga HLR parametrar i realtid.

References:

1. Cobb LA, Fahrenbruch CE, Walsh TR, Copass MK, Olsufka M, Breskin M, Hallstrom AP.
Influence of cardiopulmonary resuscitation prior to defibrillation in patients with out-of-hospital ventricular fibrillation. JAMA. 1999; 281: 1182-1188.

2. Wik L, Hansen TB, Fylling F, Steen T, Vaagenes P, Auestad BH, Steen PA. Delaying defibrillation to give basic cardiopulmonary resuscitation to patients with out-of-hospital ventricular fibrillation: a randomized trial. JAMA. 2003; 289: 1389-1395.

3. Vilke GM, Chan TC, Dunford JV, Metz M, Ochs G, Smith A, Fisher R, Poste JC, McCallum-Brown L, Davis DP. The three-phase model of cardiac arrest as applied to ventricular fibrillation in a large, urban emergency medical services system. Resuscitation. 2005; 64: 341-346.

4. AHA guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation & and Emergency Cardiovascular Care, Part 4: adult Basic Life Support. Circulation.2005;112(suppl IV).

5. ERC guidelines for Resuscitation 2005. Resuscitation 2005; 67(S1)

6. Tomlinson AE, Nysaether J, Kramer-Johansen J, Steen PA, Dorph E. Compression forcedepth relationship during out-of-hospital cardiopulmonary resuscitation. Resuscitation. 2007; 72: 364-370.

7. Dine CJ, Gersh RE, Leary M, Riegel BJ, Bellini LM, Abella BS. Improving cardiopulmonary resuscitation quality and resuscitation training by combining audiovisual feedback and debriefing. Crit Care Med. 2008; .

8. Edelson DP, Litzinger B, Arora V, Walsh D, Kim S, Lauderdale DS, Vanden Hoek TL, Becker LB, Abella BS. Improving in-hospital cardiac arrest process and outcomes with performance debriefing. Arch Intern Med. 2008; 168: 1063-1069

9. Wik L, Thowsen J, Steen PA. An automated voice advisory manikin system for training in basic life support without an instructor. A novel approach to CPR training. Resuscitation. 2001; 50: 167-172.

10. Wik L, Myklebust H, Auestad BH, Steen PA. Retention of basic life support skills 6 months after training with an automated voice advisory manikin system without instructor involvement. Resuscitation. 2002; 52: 273-279.

11. Data on File, Laerdal Medical AS. 2009

12. Chamberlain DA, Hazinski MF, European Resuscitation Council, American Heart Association, Heart and Stroke Foundation of Canada, Australia and New Zealand Resuscitation Council, Resuscitation Council of Southern Africa, Consejo Latino-Americano de Resuscitacion. Education in resuscitation. Resuscitation. 2003; 59: 11-43.

13. Kaye W, Mancini ME. (1986), "Retention of cardiopulmonary resuscitation skills by physicians, registered nurses, and the general public", Critical Care Medicine,14, 620-622.

14. Moser DK, Coleman S. (1992), "Recommendations for improving cardiopulmonary resuscitation skills retention", Heart Lung, 21, 372-380

15. Broomfield R. (1996), "A quasi-experimental research to investigate the retention of basic cardiopulmonary resuscitation skills and knowledge by qualified nurses following a course in professional development", Journal of Advanced Nursing, 23, 1016-1023.

16. Smith KK, Gilcreast D, Pierce K. (2008) Evaluation of staff 's retention of ACLS and BLS skills. Resuscitation;78: 59-65.