Mr. Hurt Head Trauma Trainer är formad efter ett faktiskt offer för en trafikolycka och visar studenterna en bredd av olika trauma-tillstånd Kommer monterad till en bas, men kan enkelt överföras till vuxna modelldockor för att använda i helkropps-traumascenarion.

Igenkänning och bedömning av följande:

 • Uppenbara frakturer
  • Öppen nedtryckt skallfraktur
  • Le Fort I & III
  • Näsfraktur
  • Mandibular fraktur (vänster)
  • Fraktur på C-6 vertebrae
 • Ojämna pupiller
 • Hemotympanum


 Anatomiskt korrekt reproduktion av mänsklig skalle orsakar radiopak för ökad realism i simulatorn.