En docka som ser ut som ett nyfött spädbarn, realistiska riktmärken och rörligt huvud, rörliga axlar och höfter, som har tagits fram för att träna neonatal återupplivning.

  • Huvud med anatomiska riktmärken, luftstrupe, matstrupe, mage och simulerade lungor
  • Sugning av näsa och mun
  • Insättande av näs och svalgtub
  • Intubation av höger huvudbronk är möjligt
  • Ventilation med mask och andningsballong
  • Insättande av nasogastrisk/orogastrisk slang, vård, medicinering och borttagande
  • Magsköljning och sondmatning
  • Kompressioner av bröstkorgen
  • Navelsträng som går att dra tillbaka med två artärer och en ven som underlättar insättandet av hög och låg navelartärkateter och navelvenkateter.