Lättanvänd förlossningssimulator

MamaNatalie är en förlossningssimulator som gör det lätt att genomföra komplicerad simulering, av både komplexa och normala förslossningssituationer. Stor vikt läggs vid att förbättra kommunikationsarbetet, samt att lära ut hur man hanterar och stoppar blödningar. Simulatorn spänns fast på den som agerar den gravida kvinnan, och som sedan manuellt kontrollerar och besvarar prestationen på:

  • Blödning
  • Förlossning av barn och placenta
  • Fostrets hjärtljud
  • Undersökning av livmoderhalsen
  • Katetesering
  • Massage av livmodern
  • Livmoderkompression

MamaNatalie produktdemonstration

Köp en, skänk en...

För varje såld MamaNatalie förlossningssimulator, så blir en MamaNatalie donerad till projektet "Helping Mothers Survive" som pågår i utvecklingsländer.   

För mer information, se videon nedan...

Ska du köpa en MamaNatalie för användning i ett utvecklingsland?

 

besök då gärna 

 Laerdal Global Health för att köpa MamaNatalie till självkostnadspris*.

 

Klicka här för att se en lista över de 75 olika länderna som ingår i projektet.

Hantera och stoppa blödningar, förbättrar kommunikationen.

Simulatorn MamaNatalie är idealisk för realistiska förlossningsscenarior som ökar kunskapen om att hantera och stoppa efterbördsblödningar, vilket är den vanligaste dödsorsaken vid förlosnningar. Teamträning förbättrar och stärker samarbetet.

MamaNatalie föder NeoNatalie, en realistisk nyföddsimulator.

NeoNatalie är en simulator i form av en nyfödd baby. Den erbjuder effektiv träning i hantering av nyfödda. Den fylls med ljummet vatten för ett få en realistisk vikt, samt för att ge känsaln av att hålla en riktig nyfödd baby. 

Ska du köpa en MamaNatalie för användning i ett utvecklingsland?

Besök då gärna Laerdal Global Health´s websida  du ska köpa en MamaNatalie för användning i någon av de 75 länder som är kvalificerade för självkostnadspris.  Listan över de 75 länder som det gäller finner du här! 

*Laerdal Global Health har beslutat att erbjuda MamaNatalie för ett självkostnadspris t.o.m år 2015, då den köps för användning i utvecklingsländer. Detta för att bidra till FN´s mål om att minska barn- och mödradödligheten i dessa länder.


 

Se videon nedan, om hur MamaNatalie används i ett scenario i en helikopter. Detta är ett samarbete mellan University of Louisville och OSF Saint Francis Medical Center.

 

 

*Laerdal Global Health erbjuder denna produkt till utvecklingsländer till ett självkostnadspris, för att stödja FN:s millenniemål 4 & 5,   att minska barn- och mödradödlighet.