Laerdals sugpump (LSU) sätter standarden för sugpumpar

Laerdals sugpump används av oräkneliga vårdgivare världen över eftersom den är:

  • Kraftfull och effektiv
  • Förberedd för nödsituationer
  • Ökar patientsäkerheten

Återanvändbar eller engångsanvändning?

LSU finns i två olika utföranden så att ni kan välja den som passar era behov bäst.

Videodemonstration

Hur man använder och genomför ett test av enheten samt vägledning för hur man monterar, monterar isär och rengör LSU.

LSU Återanvändbar

Med helt återanvändbara delar

LSU Serres

Med en återanvändbar behållare och engångsinsatser för att undvika kontaminering.

    

Laerdal rekommenderar Serres-versionen som har en hållare med förbättrad släppfunktion för behållaren och även gör det lättare att se och uppskatta mängden vätska inuti behållaren.

     

    

Kraftfull och effektiv

Sugpumpens tysta drift och stöt och stänk-tåliga design gör den till ett utmärkt val i nästintill alla miljöer. I extrema situationer kan LSU nå ett vakuum på över 500 + mmHg och ha en genomströmningshastighet på över >25LPM, vilket överskrider internationella normer.

Klicka här för specifikationer och detaljerad beskrivning av funktioner. >

     

    

LSU:s enhetstest

Förberedd inför nödsituationer

För att försäkra er om LSU:s pålitlighet kan LSU:s enhetstest, inom tio sekunder, visa er om LSU är redo att användas på fältet. Testet infattar fyra viktiga krav som LSU måste uppnå.

Eftersom Laerdals sugpump automatiskt laddas när den ansluts till en extern strömkälla, och laddar 80% inom bara tre timmar, är den alltid redo att användas när den behövs.

 • Blockering i sugsystemet
 • Effektiviteten hos uppbyggnad av vakuum
 • Maximal vakuum-nivå
 • Luftläckage i pumpsystemet

     

   

Höjer patientsäkerheten

För att enheten ska vara enkel att använda i svåra situationer och för att säkerställa att den rätta vakuumstyrkan är vald för barn har LSU en inbyggd färgkodad sugindikator.

Den här funktionen, tillsammans med en stor knapp som gör den lättare att använda även med kraftiga handskar, gör att LSU tillåter vårdgivare att snabbt ställa in rätt sugenhet i varje given situation.

Displayen övervakar också:

 • Indikator för Ström PÅ
 • Extern strömindikator
 • Batterinivåindikator
 • Vakuumindikator
 • Indikator för felläge: LED-lampan tänds om fel upptäcks i någon funktion