Infant IV Leg är skapat för att träna venpunktion på extremiteter och ge intravenös vätska i fotens ytliga vener.

- Åtkomst av vener medialt och vid fotknölen

- Venpunktion kan göras medialt och vid laterala fotknölen.

- Simulering av hälstick

- Vätska kan tillföras för realistisk återflöde