Denna produkt tillverkas inte längre, dock finns delar och förbrukningsmaterial fortfarande att tillgå.

Se våra nya feedback-enheter: SimPad SkillReporter och SkillGuide.

AED Resusci Anne är utvecklad för att kombineras med Laerdal AED Trainer 2 med Laerdal Link Technology.* Eleverna kan dra nytta av den förbättrade realismen och den förädlade teknik som erbjuds med denna nya och innovativa träning.

  • SkillGuide eller SkillReporter gör det möjlig att få dynamisk feedback och dokumentation
  • Instruktören, AED Resusci Anne och speciella träningselektroder ger tillsammans eleven feedback på elektrodplaceringen
  • Feedback ges med realistiska röstinstruktioner från Laerdal AED Trainer 2 och via lysdioderna på dockans bröst. Ingenting händer förrän elektroderna placerats på rätt sätt
  • AED Trainer fjärrkontroll (tillval) ger instruktören större flexibilitet och möjlighet att välja, pausa, återuppta och överstyra ett pågående scenario

Laerdal Link Technology

Laerdals unika teknik innebär att det inte finns några synliga anslutningar på dockans bröst samtidigt som det finns kommunikation mellan AED Trainer 2 och dockan. Ger ökad realism.

 

Se rengörnings instruktion