Vuxen manshand med utbytbar hud och utbytbara vener för att träna venpunktion på handryggen.

- Venpunktion kan göras på handryggen

- Palpabla vener för val av plats och förberedelse

- Vener som går att infundera för perifer behandling med IV-bolus eller genom

att trycka in injektionen.

- Utbytbar hud och utbytbara vener garanterar lång livslängd

- Levereras med smörjmedel till docka